Strategii de comunicare in afacerile internationale. Comunicarea externa

                                   CUPRINS
     INTRODUCERE
     CAPITOLUL 1
     COMUNICAREA - INSTRUMENT DE LUCRU ÎN AFACERI
    1.1. Comunicarea – definiţii  ..8
    1.2. Particularităţi ale comunicării     10
    1.3. Modalităţi şi canale de comunicare  10
         1.3.1.Comunicarea orală  12
         1.3.2.Comunicarea scrisă       12
         1.3.3.Comunicarea nonverbală   13    .
     CAPITOUL 2
     STRATEGII DE COMUNICARE IN AFACERI
    2.1.Tipuri de strategii de comunicare    25
         2.1.1.Strategia de comunicare narativă    25
         2.1.2.Strategia de comunicare implicativă       29
         2.1.3.Strategia de comunicare decizională       33
    2.2. Abordarea comparativă a strategiilor de comunicare   35
    2.3. Obiectivul universal  al  comunicării  în  afaceri-deschiderea  şi
         permisivitatea      37
     CAPITOULUL 3
     COMUNICAREA EXTERNĂ
     3.1.                                                      Dimensiunile
comunicării.............................................................42
     3.2.                Forme                de                 comunicare
externă.....................................................47
     3.3.                     Anticiparea                      rezultatelor
comunicării...........................................49
     CAPITOLUL 4
     COMUNICAREA INTERCULTURALĂ
     4.1. Caracteristici culturale. Comunicarea internaţională        52
     4.2. Obiceiuri şi comportamente internaţionale relevante pentru
           comunicarea în afaceri       ..57
           4.2.1. Marea Britanie    60
           4.2.2. China       64
           4.2.3. Japonia     70
           4.2.4. Rusia       78
           4.2.5. S.U.A       86
           4.2.6. India       93
           4.2.7  Egipt     102
           4.2.8. Istrael   106
     CAPITOLUL 5
     STUDIU                                                              DE
CAZ.........................................................................
...................111
     Bibliografie      121