Studiul deformatiei in timp a corpurilor sub actiunea fortelor aplicate asupra lor

Cuprins
Cap. 1.  Introducere în reologie…………………………………………………1
        1. Obiectul reologiei…………………………………………………..1
        2. Conceptul de sistem reologic……………………………………….7
        3. Teorii şi metode de cercetare în reologie…………………………...9
        4. Elemente de hidraulică şi fenomenologia curgerii………………...11
             1. Ecuaţia de continuitate...…………………………………….11
             2. Ecuaţiile impulsului…………………………………………15
             3. Vâscozitatea…………………………………………………23
Cap. 2.  Fluide vâscoase cu comportare nenewtoniană………………………...29
      2.1.  Introducere…………………………………………………………29
2.2.  Fluide nenewtoniene independente de timp…….………...………..30
          1. Fluide pseudoplastice…………………………………………..32
          2. Fluide dilatante…………………………………………………32
          3. Ecuaţii reologice……………………………………………….32
2.3.  Fluide nenewtoniene care posedă numai componentă vâscoasă…...33
   2.3.1.  Legea puterii……………………………………………………33
          2. Modelul Prandtl-Eyring………………………………………..35
          3. Modelul Powell-Eyring………………………………………...36
          4. Modelul Ellis…………………………………………………...38
          5. Modelul Reiner-Philippoff……………………………………..38
          6. Alte modele…………………………………………………….39
2.4.  Fluide nenewtoniene dependente de timp………………………….40
          1. Fluide tixotrope………………………………………………...41
          2. Fluide reopexice(sau antitixotrope)……………………………42
2.5.  Reprezentarea generalizată a comportării reologice a fluidelor
nenewtoniene…………………………………………………………….43
Cap. 3.  Modele reologice mecanice şi electrice……………………………….46
      3.1.  Modele mecanice…………………………………………………..46
      3.2.  Modele mecanice neliniare………………………………………...48
      3.3.  Corpuri vâscoelastoplstice…………………………………………51
      3.4.  Modele electrice……………………………………………………52
Cap. 4.  Aplicaţii ale reologiei în domeniul curgerii fluidelor…………………53
      4.1.  Dinamici a modelului vâscoelastic având curgerea curbă
nemonotonă…………………………………………………………………….54
          1. Introducere……………………………………………………...55
          2. Exprimarea problemei…………………………………………..56
          3. Începerea mişcării simple tangenţiale Couette……..…………..58
          4. Remarci finale…………………………………………………..61
4.2.  Reometria capilară pentru studiul extrudării pastelor cu
alunecare..62
          1. Introducere……………………………………………………...62
          2. Metode reometrice capilare……………………………………..63
  4.2.2.1.  Metoda Mooney……………………………………………..63
  4.2.2.2.  Capilaritate pereche………………………………………….64
  4.2.2.3.  Perforarea în zona de intrare în matriţă……………………...65
  4.2.2.4.  Metoda marcării color……………………………………….66
4.2.3.  Exemple de paste utilizate………………………………………68
         4.  Concluzii………………………………………………………..70
   4.3. Reometrul melc elicoidal pentru măsurări în sisteme de grup……....71
          1. Introducere……………………………………………………...71
          2. Avantajele sistemului de măsurare……………………………..72
          3. Determinarea curbei curgerii…………………………………...73
          4. Verificarea teoriei………………………………………………74
4.4.  Simularea numerică a curgerilor libere axisimetrice nenewtoniene pe
suprafeţe…………………………………………………………………74
          1. Introducere……………………………………………………...75
          2. Ecuaţii fundamentale…………………………………………...76
          3. Metode de rezolvare…………………………………………….77
          4. Condiţiile tensiunii suprafeţei libere……………………………78
          5. Exemple numerice……………………………………………...78
4.5.  Metoda aditivă inelară pentru determinarea vitezei de curgere a
fluidelor vâscoplastice…………………………………………………...79
          1. Introducere……………………………………………………...79
          2. Formularea problemei…………………………………………..80
          3. Concluzii………………………………………………………..81
4.6. Curgerea nenewtoniană prin tuburi drepte având secţiunea transversală
eliptică…………………………………………………….......................81
          1. Introducere……………………………………………………..82
          2. Studiu…………………………………………………………..83
          3. Experiment……………………………………………………..84
          4. Concluzii……………………………………………………….84
          5. Nomenclatură…………………………………………………..85
Bibliografie…………………………………………………………………….85
-----------------------
1