ASPECTE CLINICO - TERAPEUTICE IN PARALIZIA DE NERV FACIAL LA BOLNAVII CU DIABET ZAHARAT

CUPRINS
PARTEA
GENERALĂ.................................................................1
   1.         Noţiuni         de         anatomie         a         nervului
      facial....................................2
   2.   Motoneuropatia   diabetică,   complicaţie   cronică   a   diabetului
      zaharat................................................................
      ...................15
              1.  Fiziopatologia  complicaţiilor  cronice   ale   diabetului
                 zaharat................................................15
              2.                                                  Neuropatia
                 diabetică...........................................24
              3.
                 Mononeuropatiile.............................................
                 ...25
   3. Noţiuni generale privind paralizia de nerv facial.................29
   4.           Paralizia           facială           la            bolnavii
      diabetici....................................36
PARTEA
PERSONALĂ.............................................................34
   1.                                                            Obiectivele
      studiului............................................................40
   2.                              Material                               şi
      metodă................................................................4
      1
   3.                              Rezultate                              şi
      discuţii..............................................................4
      4
   4.           Prezentarea           selectivă            a            unor
      cazuri......................................53
   5.
      Concluzii...............................................................
      ...............58
Bibliografie................................................................
..................60