Aspecte toxicologice, hematologice si biochimice in intoxicatia cu plumb la ecvine

       INTRODUCERE 5
                       PARTEA I - STUDIU BIBLIOGRAFIC
                          1. PLUMBUL ÎN MEDIU    8
  1.1. Surse de contaminare a mediului cu plumb    9
    1.1.1. Aspectele poluării cu plumb la nivel regional - zona Copşa Mică
    14
                          2. PLUMBUL ÎN ORGANISM 30
  2.1. Plumbul în sânge      30
  2.2. Plumbul în ţesuturi   32
                       3. METABOLISMUL PLUMBULUI    33
  3.1. Absorbţia plumbului   33
    3.1.1. Absorbţia digestivă a plumbului    34
    3.1.2. Absorbţia pe cale respiratorie a plumbului    35
  3.2. Excreţia plumbului    35
    3.2.1. Excreţia digestivă     36
                          4. EFECTELE PLUMBULUI  36
  4.1. Efecte hematologice   36
  4.2. Efecte cito- şi histotoxice      40
  4.3. Efecte asupra reproducţiei 42
  4.4. Efecte imunosupresive 42
  4.5. Efecte asupra sporului de creştere     42
  4.6. Alte efecte ale plumbului  43
         5. INTOXICAŢIA CU PLUMB LA DIFERITE SPECII DE ANIMALE    43
  Intoxicaţia cu plumb la bovine  45
  Intoxicaţia cu plumb la ovine   47
  Intoxicaţia cu plumb la porcine 48
  Intoxicaţia cu plumb la animale mici  49
  Intoxicaţia cu plumb la cabaline      51
6. MIJLOACE TERAPEUTICE ÎN INTOXICAŢIA CU PLUMB LA ANIMALE    55
                     PARTEA A II-A - CERCETĂRI PERSONALE
7. INVESTIGATII BIOCHIMICE ŞI HEMATOLOGICE PRIVIND EFECTELE PLUMBULUI
ASUPRA CABALINELOR     58
  7.1. Scopul lucrării 58
  7.2. Zona investigată şi locul de desfăşurare a cercetărilor      60
  7.3. Investigaţii biochimice şi hematologice     66
  7.4. Materiale şi metode de investigare     67
    7.4.1. Investigaţii biochimice      67
      7.4.1.1.  Determinarea hemoglobinei     67
      7.4.1.2. Determinarea hematocritului (P.C.V. ; V.E.T.)   68
      7.4.1.3. Calcularea constantelor eritrocitare derivate (V.E.M.;H.E.M.
      si C.H.E.M.)     69
    7.4.2. Investigaţii biochimice      70
      7.4.2.1. Determinarea glicemiei   70
      7.4.2.2. Determinarea proteinemiei      71
      7.4.2.3. Determinarea albuminemiei      72
      7.4.2.4. Determinarea GOT şi GPT  72
      7.4.2.5. Determinarea fosfatazei alcaline    73
      7.4.2.6. Determinarea creatininei serice     73
      7.4.2.7. Determinarea ureei serice      74
                       8. REZULTATE ŞI DISCUŢII     75
                                BIBLIOGRAFIE