BILANTUL ANEVRISMULUI DE AORTA ABDOMINALA

CUPRINS
     PARTEA GENERALĂ
 ❑ Capitolul I Anatomia aortei . Corelaţii cu etiopatogenia anevrismului  de
   aortă
 ❑ Capitolul II Definiţie. Clasificare. Factori de risc. Incidenţă
 ❑ Capitolul III Aspecte histopatologice  şi  enzimatice  în  anevrismul  de
   aortă
 ❑ Capitolul IV Aspecte genetice în anevrismul de aortă
 ❑ Capitolul V Condiţii etiologice de apariţie
 ❑ Capitolul VI Tablou clinic
 ❑ Capitolul VII Evoluţie.  Complicaţii. Prognostic.
 ❑ Capitolul VIII Tomografia Computerizată în contextul celorlalte  mijloace
   imagistice de diagnostic
 ❑ Capitolul IX Tratament
 ❑ Capitolul X Aspecte scanografice postoperatorii.
      PARTEA SPECIALĂ
 ❑ 1.Material. Metodă.
 ❑ 2.Particularităţi în funcţie de vârstă şi sex.
 ❑ 3.Particularităţi ale tabloului clinic.
 ❑ 4.Analiza modificărilor CT întâlnite la cazurile cu AAA studiate.
 ❑ 5.Discuţii.
 ❑ 6.Concluzii.
80 pagini