CANCER OVAR

CUPRINS
    ← IMPORTANŢA PROBLEMEI
    ← CAPITOLUL I
    ← ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OVARULUI
              ← Anatomia ovarului
              ← Noţiuni de fiziologie a ovarului
    ← CAPITOLUL II
    ← CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA CANCERULUI DE OVAR
 ← Etiopatogenia cancerului de ovar
 ← Carcinogeneza
 ← DiagnosticuJ clinic şi paraclinic
    ← CAPITOLUL III
    ← ATITUDINI TERAPEUTICE FUNDAMENTALE ÎN  CANCERUL DE OVAR
 ← Tratamentul chirurgical
 ← Chimioterapia
 ← Terapia iradiantă
    ← CAPITOLUL IV
    ← CONTRIBUŢII PERSONALE - ALTERNATIVE TERAPEUTICE ÎN  CANCERUL  DE  OVAR
      - STADII AVANSATE
 ← lnterferonii - clasificare şi mecanisme de acţiune
 ← Studiu clinic - Protocoale
 ← Rezultate si discuţii
    ← CAPITOLUL V – CONCLUZII
    ← BIBLIOGRAFIE