CELULE PAROASE

CUPRINS
I. INTRODUCERE
II. PARTEA TEORETICĂ
      - Definiţie
      - Istoric
      - Etiologie
      - Epidemiologie
      - Supravieţuirea
      - Patogenie
      - Caracteristicile imunologice ale celulei păroase
      - Celula păroasă la microscopul electronic
      - Diagnosticul clinic
           - diagnosticul paraclinic
           - diagnosticul diferenţial
           - tratamentul
           - complicaţii
           - evoluţie şi prognostic
III. PARTEA SPECIALĂ
      - datele culese
      - prelucrarea datelor
      - rezultatele obţinute
      - discuţie
IV. CONCLUZII
V. BIBLIOGRAFIE
88 pagini