Cercetari anatomo-clinice asupra muschilor masticatori

       CUPRINS:
       CAPITOLUL I : INTRODUCERE
           1.1. Istoric
           1.2. Motivaţia alegerii temei lucrării
           1.3. Scopul lucrării
       CAPITOLUL II : PARTEA GENERALĂ
       2.1. Actualităţi privind dinamica-mandibulară
       2.2. Importanţa componentei neuro-musculare, ca parte  integrantă  a
sistemului stomatognat
         2.2.a. Rolul muschilor masticatori  în  dezvoltarea  şi  creşterea
facială
         2.2.b. Rolul componentei neuro-musculare în  menţinerea  tonusului
postural
         2.2.c. Importanţa muşchilor masticatori  in  realizarea  dinamicii
mandibulare
         2.2.d. Rolul  componentei neuro-musculare în realizarea reflexului
miotatic
       2.3.  Dezvoltarea  ontogenică  a   componentei   neuro-musculare   a
sistemului stomatognat
       2.4.   Particularităţi   anatomice   ale   muşchilor    masticatori:
morfologie, vascularizaţie, inervaţie
         2.4.1. muşchii ridicători ai mandibulei
         2.4.2. muşchii propulsori ai mandibulei
         2.4.3. muşchii coborâtori ai mandibulei
       2.5. Corelaţii între morfologia şi funcţiile muşchilor masticatori
         2.5.1. grupa muşchilor ridicatori
         2.5.2. grupa muşchilor propulsori
         2.5.3. grupa muşchilor coborâtori
       2.6. Inervaţia motorie şi proprioceptivă a muşchilor masticatori
         2.6.1. Receptorii periferici
         2.6.2. Căile nervoase de conducere ascendente
         2.6.3. Centrii reflecşi
         2.6.4. Căile nervoase de conducere descendente
         2.6.5. Tonusul muscular
         2.6.6. Reglarea reflexă a contracţiei muşchilor masticatori
         2.6.7. Reflexe fiziologice la nivelul muşchilor masticatori
       2.7. Patologia muşchilor masticatori
       2.8. Depistarea disfuncţiilor musculare – metodologie
       CAPITOLUL III : PARTEA PERSONALĂ
       3.1.   Cercetări  histologice  asupra  dezvoltării  ontogenetice   a
muşchilor masticatori
       3.2.     Cercetări  asupra  muşchilor   pterigoidieni   –   muşchiul
pterigoidian extern
       3.3.   Cercetări   clinice   şi   paraclinice   asupra   disfuncţiei
articulaţiei         temporo-mandibulare  generate  de  afectarea  muşchilor
pterigoidieni externi
       CAPITOLUL IV : CONCLUZII
       BIBLIOGRAFIE
       pagini 88