Clonarea, din perspectiva stiintei si a bioeticii

                                   CUPRINS
INTRODUCERE .5
Capitolul I. CLONAREA, DIN PERSPECTIVA ŞTIINŢEI.........8
I.1. DIN "ISTORIA" CLONĂRII
..............................................................8
I.2. CLONAREA
GENICĂ......................................................................
...12
        I.2.1. Transferul ADN-ului recombinat în celule
        gazdă.................13
        I.2.2. Clonarea de gene în celule
        bacteriene...................................13
        I.2.3. Clonarea de gene în celula vegetală şi
        animală.....................14
        I.2.4. Originea clonală a
        cancerelor................................................15
        I.2.5. Clonarea genică şi descifrarea genomului
        uman...................16
        I. 2.6. Clonarea ADN-
        ului..............................................................17
                   I.2.6.1. Etapele principale ale metodei de
        clonare.............17
                   I.2.6.2. Biblioteca genomică ADN(secvenţe de exoni şi
        introni)............................................................
        ................................18
                   I.2.6.3. Biblioteca ADNc (ADN copie după matriţa de ARNm
        matur)..............................................................
        ...............................18
 CLONAREA ORGANISMELOR................................................20
I.3. CLONAREA LA
PLANTE.................................................................20
                I.3.1. Clonarea plantelor obţinute prin cultură in
vitro.................21
                I.3.2. Metode şi tehnici de bioinginerie
vegetală..........................22
                           I.3. 2.1. Cultura şi clonarea
monocelulară.......................23
                          I.3.2.2. Iniţierea culturilor de monocelule şi
clonarea.......23
                I.3.3. Micromultiplicarea clonală a soiurilor
valoroase................26
                I.3.4. Riscuri presupuse de clonarea
plantelor..............................30
                           I.3.4.1.Vulnerabilitatea
genetică.......................................30
               I.3.4.2. Riscuri de ordin evolutiv: pierderea variabilităţii
               genetice.....................................................
              ..........................31
I.4. CLONAREA LA
ANIMALE.............................................................34
         I.4.1.Clonarea animală pe cale
naturală..............................................34
         I.4.2. Clonarea animală
artificială.......................................................34
                           I.4.2.1. Tehnici utilizate în scopul clonării de
animale....35
                           I.4.2.2. Etapele producerii unei
clone..............................40
                           I.4.2.3. Cum a fost obţinută
Dolly....................................41
         I.4.3. Avantaje ale clonării de
animale...............................................45
I.5. CLONAREA ... LA
OM.....................................................................46
         I.5.1. Clonarea terapeutică. Celule
stem............................................46
                            I.5.1.1. Tipuri de celule
stem..........................................46
                                        I.5.1.1.1.Celulele stem
embrionare....................46
                                        I.5.1.1.2. Celulele stem
adulte............................48
                                        I.5.1.1.3. Celulele germinative
embrionare........49
                             I.5.1.2. Obţinerea artificială de celule
stem..................49
                             I.5.1.3. Perspective promiţătoare pentru
medicină.......52
                I.5.1.4. Medicina regenerativă şi riscurile presupuse de
               aceasta......................................................
               ......................53
         I.5.2. Clonarea
reproductivă................................................................
55
Capitolul II. CLONAREA, DIN PERSPECTIVA BIOETICII..58
II.1. BIOETICA ŞI
ŞTIINŢA....................................................................5
8
II.2. CLONAREA - O TEHNICĂ CONTROVERSATĂ........................59
          II.2.1. Clonarea
umană.......................................................................
.60
          II.2.2. Aspecte
juridice....................................................................
....62
          II.2.3. Clonare versus
religie...............................................................64
          II.2.4. Posibile situaţii
problematice....................................................67
II.3. CE ESTE
CLONAID?....................................................................
....69
 CONCLUZII  .....71
BIBLIOGRAFIE................................................................
...........72