Consideratii Clinice Si Terapeutice Asupra Cazurilor de MENINGITA URLIANA Internate in Clinica Boli Infectioase Iasi

MATERIAL {I METOD|
       REZULTATE {I DISCU}II
     1. Infectiile urliene 1999-2003
      2. Repartitia sezonier\ a meningitei urliene
      3. Repartitia pe sexe
      4. Reparti]ia pe grupe de v=rst\ a cazurilor de meningit\ urlian\
      5. Reparti]ia dup\ mediul de provenien]\
      6. Reparti]ia `n func]ie de antecedentele heredo-colaterale
      7. Reparti]ia cazurilor func]ie de antecedentele personale
      8. Numar zile de la debutul simptomelor p=n\ la internare
      9. Reparti]ia cazurilor `n func]ie de durata spitaliz\rii
      10. Meningita urlian\ - simptomatologia
      11. Semne  clinice
      12. Rezultatele examenului hematologic `n meningita urlian\
      13. Rezultatele examenului LCR `n cazurile studiate
      14. Aspectele febrei `n meningita urlian\
      15. Tratament cortizonic
      16. Tratamentul simptomatic `n meningita urlian\
      17. Evolu]ia meningitei urliene pe perioada intern\rii
      18. Recomand\ri la externare
                                 1 CONCLUZII
                                BIBLIOGRAFIE