CONSIDERATII MEDICO – LEGALE ASUPRA PATTERN-ULUI CLINIC SI CELUI MORFOLOGIC IN SUICIDOLOGIE

CUPRINS
              I. Introducere
           1. Elemente antropo- culturale şi  antropo-sociale             -
              pag 4
           2. Frustrare şi agresivitate                             - pag 7
           3. Autoagresivitate                                      - pag 8
           4.     Morţi     violente     -     diagnostice     diferenţiale
                 - pag 10
           5.           Suicid,            suicidologie,            pattern
                 - pag 11
          II. Pattern-uri clinice şi psihologice
           1.                     Normalitate,                     sănătate
                 - pag 27
           2. Personalitate, conştiinţă                              -  pag
              29
           3. Imagine, identitate, intercomunicare, ataşament         - pag
              34
           4. Modulul conativ                                  - pag 36
           5. Anormalitate, boală, categorii nosologice ,            -  pag
              38
                Personopatie, depresie, anxietate, idee suicidară
         III. Pattern-uri morfologice lezional- suicidare
           1. Elemente tanatologice                                  -  pag
              43
           2. Elemente traumatologice                          - pag 45
           3. Principalele modalităţi de sinucidere                  -  pag
              47
             IV. Risc şi prevenţie                             - pag 51
           1. Factori biologici
           2. Factori psihologici
           3. Factori grupali
              V. Formulări concluzive                     - pag 61
             VI. Cazuistică                               - pag 63
            VII. Bibliografie                                  - pag 68