CORELATII CLINICO-ECOGRAFICE IN URMARIREA PACIENTILOR CU DISFUNCTII DE PROTEZA VALVULARA

CUPRINS
PARTEA GENERALĂ
  Introducere
                                    1
  Capitolul      I       Indicaţii       de       protezare       valvulară
                    2
  Capitolul       II        Clasificarea        protezelor        valvulare
               •                      Proteze                      mecanice
                                     9
               •                     Proteze                      biologice
                                     19
  Capitolul    III    Ascultarea    zgomotelor     protezelor     valvulare
       29
  Capitolul    IV    Examenul    ecografic    al    protezelor    valvulare
      32
              Alte                 investigaţii                 paraclinice
                                45
  Capitolul      V      Disfuncţii      ale      protezelor       valvulare
               •                    Trombozarea                    protezei
                                48
               •                  Endocardita                   infecţioasă
                                 58
               •                 Degenerescenţa                 structurală
                              71
               •                 Regurgitarea                 paravalvulară
                              79
               •                                                   Hemoliza
                                        83
               •                Disproporţia                pacient-proteză
                              84
               •             Malpoziţia             de              proteză
                                  85
              Factori         favorizanţi         ai          disfuncţiilor
               86
              Dispensarizarea      pacientului      protezat       valvular
     88
PARTEA SPECIALĂ
   Material                            şi                            metodă
                            92
   Studiu                                                           practic
                                96
DISCUŢII
                                 116
CONCLUZII
                              119
                                                                BIBLIOGRAFIE
                                                                         120