CORPII STRAINI ESOFAGIENI CONSIDERATII ETIOPATOGENICE

C U P R I N S
      I. Anatomia esofagului
            A. Limite
            B. Traiectoria si directie
            C. Dimensiuni
            D. Configuratia externa
            E. Structura esofagului
                 1. Mucoasa esofagiana
                 2. Submucoasa
                 3. Tunica musculara
                 4. Adventicea esofagului
            F. Raporturi
            G. Vascularizatia
                 1. Arteriala
                 2. Venoasa
                 3. Limfatica
            H. Inervatia
      II. Fiziologia deglutitiei
            1. Timpul bucal
            2. Timpul faringian
            3. Timpul esofagian
            4. Rezumat despre controlul nervos al deglutitiei
      III. Tulburari fiziopatologice  induse de prezenta corpilor straini
esofagieni
      IV. Incidenta, etilogia, etiopatogenia  corpilor straini esofagieni
      V. Leziuni anatomo-morfopatologice produse de corpi straini
      VI. Diagnostic pozitiv al corpilor straini esofagieni
            A. Anamneza
            B. Simptomatologia
            C. Examenul  clinic al esofagului
                 1. Palparea
                 2. Percutia
                 3. Auscultatia
                 4. Laringoscopia indirecta
            D. Examen direct al esofagului
                 1. Examen radiologic
                 2. Esafagoscopie
      VII. Diagnostic diferential al corpilor straini esofagieni
      VIII. Complicatii
            A. Ruptura esofagiana
            B. Mediastinita acuta
            C. Fistulele esofagiene
            D. Complicatii rare
      IX. Tratamentul  corpilor straini esofagieni
      X. Studiul personal
      XI. Concluzii
      XII. Bibliografie
                    Universitatea de Medicina si Farmacie
                               “Carol Davilla”
                       Facultatea de Medicina Generala
                       Spitalul Coltea - Sectia O.R.L.
                             Lucrare de diploma
                          Corpii Straini Esofagieni
             Consideratii etiopatogenice, clinice si terapeutice
         Coordonator stiintific :
      prof. dr. NICOLAE IONESCU
                           Indrumator stiintific:
                       asis. univ. dr. ION ANGHEL
                                                     Absolvent:
                                                     Trifan Catalina
                          Corpii Straini Esofagieni
             Consideratii etiopatogenice, clinice si terapeutice
                                BIBLIOGRAFIE
      1. Anghel I.,  Ionescu  N.  -  Consideratii  asupra  unui  caz  clinic
deosebit de corp strain esofagian - Otorinolaringologia nr.1-2, iunie 1996
      2. Anghelide  R.,L.  Sbenghe  Tetu-  Aspecte  de  patologie  ORL,  Ed.
Medicala 1986
      3. Ansari I. -  Tratamentul  perforatiilor  neglijate  ale  esofagului
cervical, datorate unor corpi straini esofagieni
      4. Bergreen P. si colaboratori- Tehnici si complicatii ale  extragerii
corpilor straini esofagieni la copii si  adulti-  GastrointestinalEndoscopy,
sep.-oct.,  1993
      5. Bonadio W. - Modificarile calitatii mucoasei la copiii cu  ingestie
de monede localozate în esofag- Pediatric Emergency Care, dec.1994
      6. Bosco G., DiStasi- Fistula eso-aortica datorita  unui  corp  strain
esofagian- Minerva Chirurgica, nr.17/1993
       7.  Brevermann  I.  ,  Gomori  J.  -  Rolul  utilizarii   tomografiei
computerizate în evolutia corpilor straini esofagieni- Journal of ORL,  aug.
1993
      8. Brossard E., Perko D. - Corpi straini ai  esofagului-  Med  et  Hyg
1986, Lausanne
      9. Brossard E., Perko  D.  -   Corpi  straini  esofagieni  la  adulti-
Hirurgiya nr.3, 1980
      10. Buruiana M. - Compendiu de urgenta ORL, pediatrie- Ed. Med.1994
      11. Calarasu R. - Fibroscopia, metoda de diagnostic clinic-  Congresul
National ORL, Bucuresti. oct.1994
      12.Coman  C.  -  Urgenta  medico-  chirurgicale  toracice-  Ed.  Med.,
Bucuresti, 1989
      13. Costinescu N., Dinu C. - Abordul chirurgical al  corpilor  straini
esofagieni - Rev. Soc. ORL vol XXII, Bucuresti, 1997
      14. Derowe A. - Esecuri în  descoperirea  prin  esofagoscopie  a  unor
posibili corpi straini - American Journal of ORL, ian. -feb. 1994
      15. Dimitriu A. V., Mincu D. -  Cervicotomie  stanga  pentru  un  corp
strain esofagian- Otorinolaringologia nr.5, Bucuresti, 1974
      16. Doolin J. - Stricturile esofagiene, o  complicatie  neobisnuita  a
corpilor straini esofagieni-Annals of ORL, nov.1993
      17. Elusoji S., Tabovvei B. - Hematemeza  fatala  datorata  unui  corp
strain esofagian - JPMA, feb.1993
      18. Friedberg J. - Corpii straini esofagieni,  capcane  în  tratament-
Journal of ORL , apr.1994
      19. Gabana T., Linch M. - Insuficienta respiratorie acuta  consecutiva
ingestiei  unui  corp  strain  localizat  în  esofag-  Annals  of  Emergency
Medicine, ianuarie 1992
      20. Gavriliu D. - Patologie esofagiana - Ed. Med. Bucuresti 1974
      21. Gignoux M., Testart J. - Proteze  dentare  inclavate  în  esofagul
toracic, trei observatii - Nouvelle Press Med. nr.40 1978
      22. Giordano A., Adams G. - Current Management of  Esophagial  Foreign
Bodies - Arch Otolaryngol, apr. 1981
      23.Garbea S., Firica D. Dumitriu A.V. - Chirurgie ORL-  Ed.  Didactica
si Ped., Bucuresti 1983
      24. Garbea S. si colab. - Orl - Ed. Did. si ped.. Bucuresti 1980
      25.Goto S., Ikeda K. -Analiza statistica  corpilor  straini  introdusi
în esofag si investigatiile experimentale - Nippon Journal of ORL, mai 1995
      26. Grinblat A.I. si colab  -  Corpii  straini  esofagieni  la  adulti
Hirurgiya nr.3, 1980
      27. Groza P. - Fiziologie- Ed.Med Bucuresti 1991
      28. Hansen, Grontved - Corpii straini esofagieni  -  American  Journal
of Surgery, iul. 1994
      29. Ionescu N. - ORL note de curs - Ed. Med Buc.1995
      30.Ionescu N.,  Anghel  I.,  Popescu  C.R..  Visan  M.,  Bucovici  F.,
Tomescu L., Mincu  D.,  Dumitrascu  N.,  Vlad  D.,  Blata  D.  -  Experienta
Clinicii ORL Coltea privind diagnosticul  si  tratamentul  corpilor  straini
esofagieni- Otorinolaringologia nr.3-4, 1995.
       31.  Kain  Z.,  O’Connor-  Rezolvarea  extragerii  corpilor   straini
esofagieni- Journal of Clinical Anesthesia, ian-feb 1994
      32. Marin  I.  -  Cazuri  particulare  de  corpi  straini  esofagieni-
Otorinolaringologie, Bucuresti nr.3, 1987.
      33. Martin, Hirsch - Corpi straini  esofagieni  însotiti  de  simptome
respiratorii paradoxale- British Journal of Clinical Practice, iul-aug 1994
      34. Mincu D., Dimitriu A.V., Timofte D. -Consideratii asupra  corpilor
straini esofagieni la copii- Revista So. ORL, vol. XXII nr.3 1977
      35. Mogos G., Ianculescu A. - Compendiu  de  anatonie  si  fiziologie,
Ed. Stiintifica, Bucuresti 1978
      36. Morante  L.,   Martin  L.-  Terapia  fibroendoscopica  a  corpilor
straini esofagieni- Rev. española de enfermedades digestivas, feb.1992
      37. Mohamed A. - 130 cazuri de corpi straini esofagieni-  Bulletin  de
la Société de Pathologie Exotique, mai 1994
      38. Nixon G. W, - Metoda de extragere a  corpilor  straini  esofagieni
cu un cateter Foley - American Roentgen Journal 1979
      39. O’Flinn R., Simion  M.-  Oase  de  peste  si  alti  corpi  straini
esofagieni - Clinical ORL, ian. 1993
      40. Pana I. - Radiodiagnosticul si radioterapie în ORL- Ed. Med. 1973
      41. Papilian V. - Anatomia omului, vol II-Ed .did. si  ped.  Bucuresti
1982
      42. Pascu O. - Îndrumator practic de endoscopie digestiva  superioara-
Cluj Napoca 1982
      43. Paun R. - Medicina interna, bolile aparatului digestiv-  Ed.  med.
Bucuresti 1984
      44. Priscu A. - Chirurgie, vol-II-Ed. did. si ped., Bucuresti, 1994
      45. Popovici G. - Corpi straini ai esofagului- Ed. med. 1964
      46. Rajesh B. -  Fistula  eso-traheala  urmand  ingerarii  unei  placi
dentare - Europeam Journal of Cardio- thoracic Surgery, ian1993
      47.  Rian J. - Utilizarea unui detector de metale  pentru  localizarea
unui inel metalic înghitit - Journal of Emergency Medicine. mar.1995
      48.  Rice  T.,  Brian  T.  -  Obstructie  esofagiana  acuta  prin  bol
alimentar tratata cu substante producatoare de gaz -  Radiology  nr.2,  feb.
1983
      49. Robbins M. - Tratamentul impactului acut al alimentelor în  esofag
cu  glucagon,  un  agent  efervescent  si  apa   -   American   Journal   of
Roentgenology, feb.1994 .
      50. Ross S. - Detectorii de metale, a abordare alternativa a  corpilor
straini esofagieni metalici- Pediatrie Emergency Care, iun.1992
      51.Sarafoleanu D., Chiriac G. - ORL - Ed. med. Bucuresti 1993
      52. Savescu A., Cindrea I. - Consideratii în  legatura  cu  cazuistica
corpilor straini esofagieni în perioada 1968-1973- Rev. Soc.  ORL,  vol  XXI
nr.2 1976 .
      53. Sharlang , McCaughan - Perforatia esofagului cu  un  os  de  peste
adus la tamponada cardiaca - Annals of thoracic surgery, oct. 1993
      54. Sinev, Grunin, Volkov - Diagnostic  si  extragerea  endoscopica  a
corpilor straini esofagieni  obstructivi  -  Klinicheskaia  Meditsina,  nov.
1992
      55. Soare M. si colab  -  Corpii  straini  esofagieni,  diagnostic  si
tratament - Chirurgia, vol XXXVIII nr.2 1989
      56. Teracol J. - Bolile esofagului - Ed. Masson, Paris 1951
      57. Teracol J. - Perforatiile esofagului  prin  corpi  straini  -  Ed.
Masson, Paris 1951
      58. Tibbing A.,  Jansson  E.  -  Efectul  medicamentelor  antispastice
asupra corpilor straini esofagieni - Disphagia, martie 1995
      59. Webb, William  A.  -  Tratamentul  corpilor  straini  din  tractul
gastro-intestinal superior - Gastroenterology nr.1, ianuarie 1988
       60.  Willsher  P.,  Clarke  C.  -  Proteze  dentare,  corpi   straini
esofagieni dificili - Australian Journal of Surgery, septembrie 1993