Criteriile Histopatologice Definitorii Pentru Etiologia Hepatitelor Cronice

1 CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL I
1.Structura histologica si histochimica a ficatului
         1.1.Organizarea segmentara
         1.2. Organizarea lobulara
         1.3.Circulatia sangelui
                  1.3.1.Celulele endoteliale
                  1.3.2.Celulele Kupffer
                  1.3.3.Celulele perisinusoidale ce acumuleaza lipide
         1.4.Spatiul perisinusoidal
         1.5.Citologia parenchimului hepatic
                  1.5.1.Hepatocitele
                  1.5.2.Lipidele
                  1.5.3.Lisosomii
                  1.5.4.Mitocondria
                  1.5.5.Complexul Golgi
                  1.5.6.Reticulul endoplasmic rugos
                  1.5.7.Reticulul endoplasmic neted
                  1.5.8.Peroxizomii
         1.6.Canaliculii biliari
2.Aspecte histochimice ale retelei de reticulina hepatice in conditii
normale si patologice
CAPITOLUL II
Etiologia hepatitelor cronice
         2.1.Generalitati
         2.2.Forme etiologice de hepatite cronice
                  2.2.1.Hepatita autoimuna
                  2.2.2.Hepatita cronica B
                  2.2.3.Hepatita cronica D
                  2.2.4.Hepatita cronica C
                  2.2.5.Hepatita medicamentoasa
                  2.2.6.Hepatita criptogenetica
                  2.2.7.Boala Wilson
                  2.2.8. Deficitul de alfa-1-AT
         2.3.Hepatita alcoolica
CAPITOLUL III
Biopsia hepatica
      3.1.Indicatiile  punctiei biopsiei hepatice (PBH)
      3.2.Tehnici de efectuare a PBH
      3.3.Aspecte macroscopice
      3.4.Tehnici de prelucrare histologica a fragmentului de PBH
      3.5.Tehnici de colorare necesare pentru aprecierea leziunilor
histopatologice hepatice
      3.6.Tehnici imunohistochimice
      3.7.Metode de microscopie speciala
      3.8.Microscopia electronica
CAPITOLUL IV
Tratamentul hepatitelor cronice
      4.1.Generalitati
      4.2.Interferonii
      4.3.Analogii nucleozidici
      4.4.Indicatiile tratamentului antiviral
      4.5.Contraindicatiile tratamentului antiviral
      4.6.Regimuri terapeutice
                   4.6.1.HC tip B
                            4.6.1.1.Monitorizarea tratamenmtului antiviral
                            4.6.1.2.Tipurile de raspuns la tratament cu alfa-
                                IFN
                            4.6.1.3.Evolutie, complicatii, prognostic
                   4.6.2.HC tip D
                            4.6.2.1.Evolutie, complicatii, prognostic
                   4.6.3.HC tip C
                            4.6.3.1.Posologia si durata tratamentului
                            4.6.3.2.Monitorizarea tratamentului
                            4.6.3.3.Tipuri de raspuns la tratament
                      4.6.3.4.evolutie, complicatii, prognostic
                           4.6.4.HC autoimuna
                           4.6.5.Hepatita alcoolica
CAPITOLUL  V
CERCETARI PERSONALE
         5.1.Obiective
         5.2.Materiale si metode
         5.3.Rezultate
                  5.3.1.Rezultate histopatologice
                  5.3.2.Evaluarea activitatii necroinflamatorii si a
fibrozei in hepatita cronica
                  5.3.3.Hepatopatia din alcoolismul cronic
                  5.3.4.Ciroza biliara primitiva
                  5.3.5.Ciroza hepatica
                  5.3.6.Terapia antivirala cu ribavirina si alfa-IFN
         5.4.Discutii
CONCLUZII
Bibliografie
pagini 85
                                      2