Diabetul zaharat. Microangiopatia diabetica

CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I
DIABETUL ZAHARAT 4
  1.1. DEFINIŢIE 4
  1.2. CLASIFICAREA DIABETULUI ZAHARAT  4
    1.2.1. Clasificarea O.M.S. 1979     4
    1.2.2. Clasele cu risc statistic    5
  1.3. ETIOPATOGENIE   5
  1.4. PATOGENIE 5
  1.5. SIMPTOMATOLOGIE 6
  1.6. SEMNE     7
  1.7. DIAGNOSTIC      7
    1.7.1. Examinări utile diagnosticului diabetului zaharat   8
    1.7.2. Diagnosticul diferenţial     9
  1.8. COMPLICAŢIILE DIABETULUI ZAHARAT 9
    1.8.1. Complicaţii acute 9
    1.8.2. Complicaţii cronice    10
  1.9. TRATAMENTUL DIABETULUI ZAHARAT   11
    1.9.1. Regimul alimentar 11
    1.9.2. Stabilirea toleranţei la glucoză   13
    1.9.3. Complicaţiile insulinoterapiei     15
    1.9.4. Tratamentul cu insulină      17
    1.9.5. Terapia orală antidiabetică  17
    1.9.6. Tratamentul chirurgical la un diabetic  19
CAPITOLUL II
MICROANGIOPATIA DIABETICĂ    25
  2.1. GENERALITĂŢI    25
  2.2. RETINOPATIA DIABETICĂ 26
  2.3. NEUROPATIA DIABETICĂ  28
  2.4. AFECTAREA SISTEMULUI NERVOS VEGETATIV  28
  2.5. POLIOPATIA MEMBRELOR INFERIOARE  29
  2.6. PARODONTOPATIA DIABETICĂ   29
  2.7. GANGRENA DIABETICĂ    29
  2.8. INFECŢIA URINARĂ      30
CAPITOLUL III
MANIFESTĂRI BUCALE ALE DIABETULUI ZAHARAT    32
    3.1. MANIFESTĂRILE BUCALE ALE DIABETULUI ZAHARAT     32
  3.2. ATITUDINI SPECIALE ÎN STOMATOLOGIE FAŢĂ DE PACIENTUL DIABETIC      36
CAPITOLUL IV
MATERIAL ŞI METODE     38
  4.1. MATERIAL  38
  4.2. METODE    38
    4.2.1. Metoda de determinare a vâscozităţii sangvine cu vâscozimetrul
    Ostwald 38
    4.2.2. Examenul parodonţiului marginal    39
CAPITOLUL 5
REZULTATE ŞI DISCUŢII  46
BIBLIOGRAFIE     63