Elaborarea sistemului informational al Medicinii Primare

CUPRINS
ADNOTARE     3
INTRODUCERE  8
1  MEDIUL INTEGRAT DE PROGRAMARE DELPHI      10
  1.1 Scurt istoric despre mediului integrat Delphi     10
    1.2 Ce este şi ce poate Delphi     11
    1.3 Interfaţa cu utilizatorul a IDE-lui Delphi      12
    1.4 Programarea orientată pe obiecte     13
    1.5 Obiecte, proprietăţi, metode, evenimente  14
    1.6 Bazele programării vizuale ale interfeţelor     15
    1.7 Sisteme de elaborare rapidă a aplicaţiilor      16
    1.8 Baze de date   16
       1.8.1 Principiile de construire a bazelor de date     16
       1.8.2 Tipuri de baze de date    18
       1.8.3 Organizarea legăturilor cu bazele de date în Delphi   19
       1.8.4 Scurtă relatare despre componentele folosite
                pentru stabilirea legăturilor cu bazele de date    20
       1.8.5 Componente set de date (data set)    21
       1.8.6 Componente de vizualizare şi gestionare a datelor     23
       1.8.7 Administrarea tranzacţiilor. Componentul DataBase     23
       1.8.8 Module de date       24
2  MICROSOFT ACCESS – MAI MULT DECÂT UN SGBD CLASIC     25
           2.1        Crearea        unei        baze        de         date
                                                                    26
       2.1.1 Crearea unui tabel   26
       2.1.2 Caracteristicile câmpurilor     26
       2.1.3 Stabilirea cheilor primare      27
    2.2 Prelucrarea datelor       28
    2.3 Relaţii între tabele. Integritatea datelor      28
    2.4 Gestionarea datelor       30
    2.5 Microsoft Access – ceva mai mult decât un SGBD  30
       2.5.1 Necesitatea importării / exportării datelor     31
       2.5.2 De ce totuşi Microsoft Access   32
3  NOŢIUNI GENERALE DESPRE SIMP   33
  3.1 Definiţia sistemului SIMP        33
  3.2 Destinaţia sistemului SIMP       34
  3.3 Scopul elaborării SIMP     34
  3.4 Principiile ce stau la baza elaborării SIMP       34
  3.5 Sarcini de bază       35
  3.6 Funcţiile de bază ale sistemului       36
  3.7 Documentele sistemului     37
     3.7.1 Documente tehnologice 38
     3.7.2 Identificarea obiectelor sistemului    38
4   DESCRIEREA PROGRAMULUI  41
  4.1 Etapele elaborării SIMP    41
     4.1.1 Lucrări de analiză    42
     4.1.2 Testări şi verificări iniţiale    42
     4.1.3 Proiectarea tehnică   43
     4.1.4 Dezvoltarea subsistemului   44
     4.1.5 Testarea şi verificarea sistemului realizat       44
     4.1.6 Formarea documentaţiei tehnice    45
  4.2 Descrierea programului     46
     4.2.1 Registre   47
     4.2.2 Nomenclatoare    55
     4.2.3 Rapoartele registrelor populaţiei      58
  4.4 Clasificatorul Internaţional al maladiilor (CIM)       59
5   PROTECŢIA MUNCII   63
  5.1 Analiza condiţiilor de muncă în sala centrului de calcul (CC)     64
  5.2 Calculul iluminatului natural şi artificial în sala CC       66
  5.3 Cerinţe economice     69
  5.4 Ecologia   72
  5.5 Organizarea securităţii antiincendiare în sala CC      75
6   COMPARTIMENTUL ECONOMICO - ORGANIZAŢIONAL     77
  6.1 Planificarea economică a proiectului   77
  6.2 Construirea grafului – reţea şi calulul parametrilor principali   81
  6.3 Calculul eficienţei econimice a proiectului       87
CONCLUZII   90
BIBLIOGRAFIE     91
ANEXE       92
  Anexa 1. Schema structurală a programului  92
  Anexa 2. Schema conectării aplicaţiei SIM cu baza de date Med    93
  Anexa 3. Structura relaţională a bazei de date  94
  Anexa 4. Schema  conectării aplicaţiei Delphi la baze de date  de  format
diferit     95
  Anexa 5. Transmiterea datelor la nivel judeţean 96
  Anexa 6. Graful – reţea  a procesului de elaborare a proiectului 97
  Anexa 7. Listingul programului (unitul principal Main)     98