Etica si Responsabilitatea in Practica Medicala Legala

                                  CUPRINS:
Introducere
TITLUL I. ETICA MEDICALĂ
Cap. I. Ipostaze istorice ale eticii medicale
Cap. II. Morala şi etica actului medical
Cap. III. Deontologia medicală – necesitate şi conţinut
      3.1. Deontologia şi răspunderea medicală – o preocupare a
învăţământului de Medicină Legală
Cap. IV. Bioetica
      4.1. Bioetica  – concepte generale
      4.2. Norma juridică şi bioetica
      4.3. Principii generale de bioetică
TITLUL II. RESPONSABILITATEA MEDICALĂ
Cap. I. Ipostaze istorice ale responsabilităţii medicale
Cap. II. Responsabilitatea actului medical
      2.1. Responsabilitatea în general
      2.2. Responsabilitatea morală
      2.3. Responsabilitatea juridică
      2.4. Responsabilitatea medicală
Cap. III. Teorii care justifică responsabilitatea medicală
      3.1. Teoria rigoristă
      3.2. Teoria imunităţii medicului
      3.3. Teoria răspunderii medicale bazate pe vinovăţie
            3.3.1. Greşeala şi eroarea în medicină
Cap. IV. Responsabilitatea medicală în diferite domenii ale practicii
medicale
      4.1. Responsabilitatea medicală în chirurgie
      4.2. Responsabilitatea în accidente posttransfuzionale şi
responsabilitatea anestezistului
      4.3. Responsabilitatea în urgenţe
      4.4. Responsabilitatea în transplante
      4.5. Responsabilitatea în chirurgia estetică
      4.6. Responsabilitatea în ortopedie
      4.7. Responsabilitatea în obstretică şi ginecologie
      4.8. Responsabilitatea în psihiatrie
      4.9. Responsabilitatea în deontologie şi tanatologie
      4.10. Responsabilitatea în stomatologie
      4.11. Responsabilitatea medicului ca expert
      4.12. Responsabilitatea farmacistului
      4.13. Responsabilitatea în profilaxia medicală
      4.14. Responsabilitatea pentru corectitudinea întocmirii actelor
medicale
      4.15. Responsabilitatea medicului pentru subalterni
Cap. V. Corelaţii în cadrul responsabilităţii medicale
      5.1. Relaţia profesională medic-bolnav - implicaţii etico-psihologice
      5.2. Responsabilitatea etică a relaţiilor dintre medici
      5.3. Datoria medicului către sine
      5.4. Secretul profesional
      5.5. Experimentul medical
      5.6. Riscul medical între responsabilitate şi libertate medicală
      5.7. Iatrogenia
            5.7.1. Iatrogeniile medicamentoase
            5.7.2. Iatrogeniile de exploatare
           5.7.3. Iatrogeniile de spital
           5.7.4. Rolul iatrogen al cuvântului
Cap. VI. Tipuri de responsabilitate medicală
      6.1. Chestiuni prealabile
      6.2. Răspunderea disciplinară
      6.3. Răspunderea civilă
      6.4. Răspunderea penală
            6.4.1. Definirea unor noţiuni
            6.4.2. Infracţiuni ce pot fi săvârşite de medici
                 6.4.2.1. Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale
şi sănătăţii
                 6.4.2.2. Infracţiuni contra libertăţii persoanei
                 6.4.2.3. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală
                 6.4.2.4. Infracţiuni contra demnităţii
                 6.4.2.5. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu
serviciul
                 6.4.2.6. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei
                 6.4.2.7. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru
unele activităţi reglementate de lege
                 6.4.2.8. Falsuri în înscrisuri
                 6.4.2.9. Infracţiuni contra sănătăţii publice
                 6.4.2.10. Infracţiuni privitoare la asistenţa celor în
primejdie
                 6.4.2.11. Infracţiuni contra păcii şi omenirii
Concluzii
Bibliografie
87 pagini