ETNOFITOTERAPIA ROMANEASCA

    Introducere
I     Importanţa studierii etnofitoterapiei
II    Consideraţii istorice asupra valorificării
      plantelor medicinale din ţara noastră
            1. Fitoterapia – domeniu al medicinei
                 şi farmaciei empirice
            2. Locul fitoterapiei în medicina
                 geto-dacilor
            3. Valorificarea plantelor medicinale în
                 perioada Evului Mediu
            4. Primele acţiuni organizate pentru
                 utilizarea raţională a plantelor
                 medicinale în ţara noastră
III   Prelucrarea tradiţiilor în valorificarea
      superioară a plantelor medicinale în
      ultimele decenii
IV    Cercetări actuale în domeniul fitoterapiei.
      Perspective ale fitoterapiei.
V     CONCLUZII
      BIBLIOGRAFIE