EVOLUTIA NATURALA A SINDROMULUI EISENMENGER

                                   CUPRINS
PARTEA GENERALĂ                                          pag. 1
CAPITOLUL 1: Introducere                                            pag. 1
CAPITOLUL 2: Incidenţa sindromului Eisenmenger                      pag. 2
CAPITOLUL 3: Etiologia sindromului Eisenmenger                      pag. 5
      I.1 Embriologie                                         pag. 5
            I.2        Clasificarea        cardiopatiilor        congenitale
pag. 11
      I.3 Factori favorizanţi ai  dezvoltării  hipertensiunii  pulmonare  în
cadrul     cardiopatiilor     congenitale     cu     şunt     stânga-dreapta
            pag. 12
CAPITOLUL 4: Anatomopatologie                                       pag. 14
I.             Anatomopatologia             defectelor              cardiace
pag. 14
        I.1   Boli   cardiace    congenitale    cu    şunt    stânga-dreapta
pag. 14
      I.2 Boli  cardiace  congenitale  cianogene  de  la  naştere,  cu  flux
sangvin                           pulmonar                           crescut
      pag. 16
      I.3 Transpoziţii complexe                                     pag. 18
II.   Aspecte   morfologice   pulmonare    în    hipertensiunea    pulmonară
pag. 19
                    II.1               Modificări               macroscopice
pag. 19
                    II.2               Modificări               microscopice
pag. 19
III.  Aspecte   morfopatologice   cardiace   în   hipertensiunea   pulmonară
pag. 22
CAPITOLUL 5: Fiziopatologie                                   pag. 23
          I.1     Circulaţia      pulmonară      normală      la      adulţi
pag. 23
      I.2 Circulaţia fetală normală şi  modificările  survenite  la  naştere
pag. 24
II.  Mecanismul  de   apariţie   a   hipertensiunii   pulmonare   în   cazul
cardiopatiilor       congenitale        cu        şunt        stânga-dreapta
                 pag. 25
         II.1    Modificări    datorate    fluxului     pulmonar     crescut
pag. 25
      II.2 Predispoziţia genetică                                   pag. 26
        II.3   Lipsa   de   regresie   a   tipului   fetal   de   circulaţie
pag. 27
III. Consecinţele fiziopatologice ale  instalării  hipertensiunii  pulmonare
severe şi inversării şuntului în cardiopatiile congenitale cu  şunt  stânga-
dreapta                      pag. 28
      III.1 Cianoza                                                 pag. 28
      III.2 Consecinţe ale hipoxemiei                               pag. 29
      III.3 Consecinţele fiziopatologice ale  suprasarcinii  cordului  drept
      pag. 30
CAPITOLUL 6: Date clinice                                           pag. 32
I. Istoric şi anamneză                                              pag. 32
II. Examenul fizic                                                  pag. 33
CAPITOLUL 7: Investigaţii paraclinice                               pag. 35
I. Hemoleucograma                                                   pag. 35
II.                           Oximetria                            arterială
pag. 35
III                                                      Electrocardiografia
pag. 35
IV. Examenul radiologic                                             pag. 36
V. Ecocardiografia                                                  pag. 37
          V.1     Utilitatea      fiecărei      metode      ecocardiografice
pag. 37
      V.2 Câteva elemente de diagnostic ecocardiografic al bolilor  cardiace
congenitale              în              sindromul               Eisenmenger
pag. 39
VI. Cateterismul cardiac şi angiografia                             pag. 42
             VI.1         Indicaţiile         cateterismului         cardiac
pag. 43
          VI.2     Contraindicaţii      ale      cateterismului      cardiac
pag. 43
      VI.3 Elemente de diagnostic                                   pag. 44
VII. Tomografia computerizată                                       pag. 47
VIII.         Imagistica          prin          rezonanţă          magnetică
pag. 47
IX. Teste funcţionale pulmonare                                     pag. 48
X. Scintigrafia pulmoanră                                           pag. 48
XI. Biopsia pulmonară                                         pag. 48
CAPITOLUL   8:   Diagnosticul    pozitiv    al    sindromului    Eisenmenger
pag. 49
CAPITOLUL 9: Diagnostic diferenţial                                 pag. 50
I.          Diagnosticul          diferenţial          al           cianozei
pag. 50
II.     Diagnosticul     diferenţial     al     hipertensiunii     pulmonare
pag. 51
CAPITOLUL       10:       Complicaţiile       sindromului        Eisenmenger
pag. 53
I. Complicaţii cardiace                                             pag. 53
II.                        Complicaţii                         extracardiace
pag. 56
CAPITOLUL 11: Tratamentul sindromului Eisenmenger                   pag. 60
I.     Prevenirea      apariţiei      bolilor      cardiace      congenitale
pag. 60
II.  Diagnosticul  precoce  şi  tratamentul  bolilor  cardiace   congenitale
      pag. 61
III.     Tratamentul     propriu-zis     al     sindromului      Eisenmenger
pag. 65
IV. Tratamentul complicaţiilor                                      pag. 69
CAPITOLUL    12:    Evoluţia    pacienţilor    cu    sindrom     Eisenmenger
pag. 76
I.     Evoluţie      şi      complicaţii      la      vârsta      copilăriei
pag. 77
II.      Evoluţie      şi      complicaţii      la       vârsta       adultă
pag. 78
III. Cauze de deces                                                 pag. 78
IV. Sindrom Eisenmenger şi graviditatea                             pag. 80
PARTEA SPECIALĂ                                               pag. 82
I. Obiectivele studiului                                            pag. 82
II. Materiale şi metode                                             pag. 82
III. Rezultate                                                      pag. 85
IV. Discuţii                                                        pag. 93
V. Concluzii                                                        pag. 94
Anexa                        1-Chestionare                         utilizate
pag. 95
BIBLIOGRAFIE                                                  pag. 99