FACTURILE RADIUSULUI DISTAL DIAGNOSTIC SI TRATAMENT

 I. PARTEA INTRODUCTIVĂ
       1. Introducere………………………………………………………… 3
       2. Scurt istoric………………………………………………………… 3
    II. PARTEA TEORETICĂ
       1. Anatomie……………………………………………………………. 4
       2. Definiţii……………………………………………………………… 8
       3. Epidemiologie………………………………………………………. 10
       4. Patomecanism………………………………………………………. 10
       5. Manifestări clinice…………………………………………………...11
       6. Examen radiologic, imagistic……………………………………….12
       7. Clasificări…………………………………………………………….13
       8. Diagnostic pozitiv şi diferenţial……………………………………..19
       9. Tratament FEDR……………………………………………………20
    • Aspecte generale…………………………………………………20
    • Reducerea ortopedică……………………………………………23
    • Fixarea externă…………………………………………………...24
    • Broşajul percutan – Kapandji……………………………………29
    • Reducerea deschisă………………………………………………..29
       10. Complicaţii………………………………………………………….. 37
       11. Recuperare…………………………………………………………...39
       12. Evoluţie şi prognostic………………………………………………...40
    III. PARTEA PRACTICĂ
       Material şi metodă: statistico-clinică……………………………………42
       Concluzii………………………………………………………………….. 62
       Planşe……………………………………………………………………… 63
    IV. BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………….72