FOTOCOAGULAREA CU LASER

  I.   Introducere.……………………………………………………..……..pag. 3
   II. Noţiuni de anatomie retiniană şi fiziopatologia retinopatiei
diabetice.…pag. 6
   III. Date generale asupra bolii diabetice……………..…..………………..pag. 18
    IV. Principii de tratament în retinopatia diabetică………………………..pag. 40
    V.Fotocoagularea cu laser-argon în retinopatia diabetică …………….….pag.
70
    VI. Concluzii……………………………………………………………...pag. 77
   VII. Bibliografie…………………………………………………………...pag. 80
   VIII. Anexe……………………………………………………………..….pag.86