Hranirea unei populatii de Rana arvalis in functie de sexe si activitate circadiana (zona Reci, Judetul Covasna)

Cuprins
1. Introducere                                                     1
2. Răspândirea geografică a speciei Rana arvalis Nilsson 1842
3
3. Caracterele morfologice ale speciei Rana arvalis Nilsson 1842
8
4. Ecologia şi ciclul de viaţă al speciei Rana arvalis Nilsson 1842
      12
      4.1. Consideraţii generale                                   12
      4.2. Habitate folosite şi distribuţia altitudinală
12
      4.3. Reproducerea                                            13
      4.4. Trăsăturile larvelor                                    15
      4.5. Hibernarea                                         16
      4.6. Hrănirea                                                17
      4.7. Aspecte eco-parazitologice                              17
      4.8. Influenţa factorului antropic                                 18
5. Delimitări spaţio-temporale ale studiului                            20
      5.1. Relieful zonei cercetate                                      20
      5.2. Clima zonei cercetate                                   22
      5.3. Reţeaua hidrografică a zonei cercetate                        23
      5.4. Vegetaţia, fauna şi solurile zonei cercetate                  25
      5.5. Factorul antropic                                       26
6. Materiale şi metode                                       28
7. Istoricul studiilor                                             32
      7.1. Istoricul cercetărilor de spectru trofic al speciei Rana arvalis
N.1842      32
      7.2. Răspândirea amfibienilor în Depresiunea Braşov                34
Rezultate personale
8. Compoziţia hranei la specia Rana arvalis N.1842                      36
9. Rata hrănirii broaştelor de mlaştină în funcţie de sex
48
10. Rata hrănirii broaştelor de mlaştină în funcţie de perioada zilei
      54
11. Analiza statistică a rezultatelor obţinute
61
12. Concluzii                                                      64
Bibliografie                                                       67