IMPORTANTA DESCOPERIRII INSULINEI

CUPRINS
 I.  Importanţa descoperirii insulinei
 ...........................................................................
 ....pag.  1
 II.  Diabetologia înainte de Paulescu
 ...........................................................................
 .pag.  2
                                   II.1  Teoriile vremii înainte de Paulescu
       ..............................................................pag.  2
      II.2  Evoluţia clinică a diabeticilor în experienţa lui É. Lancereaux
       ...................pag.  5
                                            III. Precursori ai diabetologiei
............................................................................
                                                           ..........pag. 11
                                                            III.1  În Europa
............................................................................
                                           ..........................pag. 11
                                                           III.2  În România
............................................................................
                                              .......................pag. 17
                                                          IV. N. C. Paulescu
............................................................................
                                         ............................pag. 19
                                                     IV.1. Schiţă biografică
............................................................................
                                                      .............. pag. 19
                               IV.2  N. C. Paulescu – cercetător şi fiziolog
           ......................................................... pag. 22
                             IV.3  Studii preliminare descoperirii insulinei
              .......................................................pag. 25
          IV.4  Descoperirea insulinei
............................................................................
......pag. 27
 V. Insulina după Paulescu
 ...........................................................................
 ................pag. 62
                               VI. Insulina, 80 de ani de la descoperirea ei
    .................................................................pag. 64
 VII. Concluzii
 ...........................................................................
 ....................................pag. 66
                                                                Bibliografie
............................................................................
                                     ................................pag. 68
                                                                     Anexa 1
............................................................................
                              .......................................pag  72
                                                                     Anexa 2
............................................................................
                              .......................................pag. 81
                                                                     Anexa 3
............................................................................
                              .......................................pag. 92
                                                                     Anexa 4
............................................................................
                              .......................................pag. 94
                                                                     Cuprins
............................................................................
                              .......................................pag.101