INGRIJIREA PACIENTILOR CU INSUFICIENTA CARDIACA

CUPRINS
LISTA ABREVIERILOR…………………………………………………………….......4
INTRODUCERE…………………………………………………………………….......5
PARTEA TEORETICĂ ( DATE DIN LITERATURĂ )……………………………. ....7
1.  DEFINIŢIA INSUFICIENŢEI CARDIACE………………………………………....7
2.
EPIDEMIOLOGIE...............................................................
..............................7
3.                                                                     FORME
CLINICE.....................................................................
.........................9
4.                                                            ETIOPATOGENIE-
CLASIFICARE.................................................................
.11
4.1                              Factori                             cauzali
primari.....................................................................
..............12
4.2                  Factori                 precipitanţi                 şi
agravanţi...................................................................
..12
5.
FIZIOPATOGENIE..............................................................
............................13
5.1     Mecanisme     de     compensare     ale     deficitului     funcţiei
cardiace..........................14
5.1.1       Mecanisme      compensatorii      cardiace      (       centrale
)........................................14
5.1.2                                                              Mecanisme
periferice..................................................................
..............14
6.                               TABLOU                               CLINIC
............................................................................
.................15
6.1                           Insuficienţa                          cardiacă
stângă......................................................................
...16
6.2                           Insuficienţa                          cardiacă
dreaptă.....................................................................
...19
6.3                           Insuficienţa                          cardiacă
globală.....................................................................
....20
7.                                                                  EXAMENUL
PARACLINIC..................................................................
............22
8.           DIAGNOSTICUL          POZITIV          ŞI           DIFERENŢIAL
................................................24
9.                           COMPICAŢII,                           EVOLUŢIE,
PROGNOSTIC.....................................................25
10.                                                                TRATAMENT
............................................................................
...................27
10.1                                                             Obiectivele
tratamentului...............................................................
.............28
10.2                Componentele                şi                mijloacele
tratamentului..................................................28
10.2.1                                                           Tratamentul
etiologic...................................................................
.............29
10.2.2                                                           Tratamentul
patogenetic.................................................................
.........29
10.3                                                             Tratamentul
nemedicamentos..............................................................
......31
10.4                                                             Tratamentul
medicamentos................................................................
........34
10.5                  Tratamente                 mecanice                 şi
chirurgicale..........................................................35
10.6     Sartanii    o    alternativă    terapeutică     în     insuficienţa
cardiacă...........................37
PARTEA          PRACTICĂ          (           CERCETAREA           PERSONALĂ
)......................................42                       OBIENCTIVELE
CERCETĂRII..................................................................
..........42
1.    Studiul,   din   punct   de   vedere   medical   al   pacienţilor   cu
IC...............................43
2. Studiul  comparativ  al  aspectelor  clinico-evolutive  al  insuficienţei
cardiace                   la                   bărbaţi                   şi
femei.......................................................................
..............................53
3.   Particularităţile   medicale   şi   nursing   ale    vârstnicilor    cu
IC................................58
4.                                 STUDIU                                 DE
CAZ.........................................................................
...................63
5.
BIBLIOGRAFIE................................................................
...............................71