PARTICULARITATI DE INGRIJIRE ALE BOLNAVILOR CU CIROZA HEPATICA

    Capitolul I        Introducere                                    pag.
 3
      Capitolul II      Scopul si motivatia lucrarii         pag.  6
      Capitolul III    Date stintifice despre ciroza
                       hepatica                               pag.  7
      Capitolul IV   Rolul asistentei medicale              pag. 26
      Capitolul V     Metode si mijloace de lucru         pag. 28
      Capitolul VI    Studiu de caz                      pag. 29
      Capitolul VII  Concluzii                           pag. 61
      Bibliografie                                        pag. 62