PERITONITA ACUTA

                               CUPRINS
      CAPITOLUL I. PERITONITA ACUTĂ:
            - Introducere
            - Definiţie
            - Clasificare
            - Etiologie
            - Simptomatologie
            - Examen clinic şi paraclinic
            - Diagnostic
            - Tratament
      CAPITOLUL II. ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN  ÎNGRIJIREA  BOLNAVILOR  CU
PERITONITĂ ACUTĂ.
      CAPITOLUL III. CAZURI CLINICE
      BIBLIOGRAFIE
59 pagini
-----------------------
                              PERITONITĂ ACUTĂ