PERSOANA CU HANDICAP FIZIC - REALITATI SI PERSPECTIVE

CAP.I. Noţiuni generale
         I  1. Originea şi evoluţia noţiunii de handicap
         I  2. Definiţia handicapului fizic
         I  3. Etiologie şi manifestare a handicapului fizic
         I  4. Clasificarea handicapului fizic
 CAP. II. Legislaţia în vigoare privind protectia speciala si incadrarea în
      muncă a persoanelor cu handicap
         II. 1.  Legea 448/2006 - Publicat in Monitorul Oficial nr. 995/
13.12.2006
           II. 2.  Hotararea de Guvern 268/2007 - Publicat in Monitorul
Oficial, Partea I
                   nr. 233 din 04.04.2007
  CAP III. Asistenta sociala a persoanelor cu handicap fizic
           III. 1. Asistenta medico-sociala a deficientilor motori
             III. 2. Reguli standard privind egalizarea sanselor pentru
persoanele cu handicap
 CAP. IV. Strategii de recuperare si integrare in societate a persoanelor
cu handicap fizic
          IV. 1 Intensitatea invaliditatii si capacitatea de munca
            IV. 2 Notiuni generale , probleme si sugestii in educatia
persoanelor cu handicap, orientarea scolara a persoanelor cu handicap
            IV. 3 Conduite compensatorii la adolescentii deficienti fizic
            IV. 4 Specificul terapiilor recuperative si problemele
protejarii
 ANEXA : STUDIU DE CAZ
 BIBLIOGRAFIE
MEMORIU EXPLICATIV