PLAN DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA REFORMEI IN SANATATEA MINTALA

CUPRINS
Rezumat
Planul de acţiune pentru  implementarea  reformei  în  sănătatea  mintală  a
Ministerului Sănătăţii
1. Puncte de plecare
2. Elemente cheie
3. Obiective pe temen scurt-mediu - perioada 2006-2009
3.1 Programul anti stigma
3.2. Organizaţii de pacienţi/consumatori/familii
3. Promovarea sănătăţii mintale şi protecţia şi prevenirea bolilor mintale
4. Centrele Comunitare de Sănătate Mintală (CCSM)
3.4.1 Puncte principale
3.4.2 Management-ul  CCSM
3.4.3. Planificarea resurselor umane
3 .4.4. Propunere de calendar pentru procesul reformei:
3.5  Proiecte de locuinţe protejate
3.6. Training şi educaţie
3.6.1 Training-ul nurselor de psihiatrie
3.6.2 Training pentru traineri - proiect pentru medicii de familie
3.6.3 Management-ul serviciilor de îngrijire – proiect pilot de training
3.6.4 Training şi educaţie în psihiatrie socială
3.7.  Planificarea  îmbunătăţirii  calităţii  serviciilor  în  spitalele  de
psihiatrie
3.8. Planificarea centrelor pentru primirea persoanelor fara adapost
3.9. Adaptarea legilor
3.10. Planificarea unor centre supraregionale de sănătate mintală
3.11. Acţiuni în funcţie de iniţiator
3.11.1 Ministerul Sănătăţii
3.11.2 Institutul Naţional pentru Sănătate Mintală
3.11.3 Biroul pentru dezvoltare şi sfat instituţional
3.11.4 Liga Română pentru Sănătate Mintală
3.11.5 Organizaţii ale pacienţilor - beneficiarilor
3.11.6. Parteneri instituţionali
3.11.7. Alţii
3.12 Costuri
36 pagini