PNEUMONIILE RECURENTE LA COPIL ETIOLOGIE SI ABORDAREA DIAGNOSTICULUI

  I. PARTEA GENERALĂ
        1. Introducere 1
        2. Pneumoniile la copil   2
           2.1. Incidenţa    2
           2.2. Patogeneza   4
           2.3. Manifestări clinice     5
           2.4. Criterii de diagnostic  6
           2.5. Tratament    11
           2.6. Definirea pneumoniei    12
        3. Pneumonii recurente    12
           3.1. Definiţie    12
           3.2. Momentul rezoluţiei radiografice   13
           3.3. Factori favorizanţi ai recurenţei  13
           3.4. Evaluare     14
           3.5. Clasificarea pneumoniilor recurente din punct de vedere
                  radiologic       20
           3.6. Algoritmul de diagnostic al pneumoniilor recurente  49
      II. PARTEA SPECIALĂ
           1.Obiectiv______________________________________________52
           2. Metode   52
           3. Mijloace 52
           4. Rezultate      53
              4.1  Modificări radiologice_______________________________53
              4.2  Studiul clinico-statistic al lotului de
              pacienţi______________53
           5. Patologia selectată  63
              5.1 Astm bronşic______________________________________ 63
              5.2  Fibroza chistică____________________________________74
              5.3  Bronşiectazia______________________________________79
              5.4  Aspiraţia de corp străin______________________________83
           6. Concluzii      90
      BIBLIOGRAFIE     93
Prezentare PowerPoint