PROFILAXIA DISFUNCTIEI VENTILATORII LA PACIENTII CU POLIARTRITA REUMATOIDA

CUPRINS
PARTEA  GENERALĂ
CAPITOLUL I
1.1 ANATOMIA TORACELUI…….………………………..………..........…….5
1.2 FUNCȚIILE PLAMANILOR………………….………..………..........….......8
1.3 EVALUAREA FUNCŢIEI RESPIRATORII….…………………………….12
CAPITOLUL II
POLIARTRITA  REUMATOIDĂ-ASPECTE  GENERALE
2.1 DEFINIŢIE ŞI EPIDEMIOLOGIE………………...….…………….............16
2.2 ETIOPATOGENIE……...………………………………………....…...........16
2.3 MANIFESTĂRI
CLINICE.....................................................................
........20
2.4 MODIFICĂRI
PARACLINICE.................................................................
...23
2.5 DIAGNOSTIC  POZITIV…………………………………………………....23
2.6 PRINCIPII DE
TRATAMENT...................................................................
.....26
2.7. EVALUAREA  STATUSULUI   CLINICO-FUNCŢIONAL ŞI CALITATEA  VIEŢII
PACIENŢILOR CU POLIARTRITĂ  REUMATOIDĂ.........................27
PARTE SPECIALĂ
CAPITOLUL I
IMPORTANȚA  ȘI  MOTIVAȚIA  ALEGERII
TEMEI....................................33
CAPITOLUL III
ORGANIZAREA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII
2.1 PREMISELE STUDIULUI
............................................................................
34
2.2                  METODELE                  DE                  CERCETARE
UTILIZATE...............................................36
CAPITOLUL III
3.1.CONŢINUTUL ŞI DESFĂŞURAREA EXPERIMENTULUI.......................37
3.2.PROGRAMUL DE RECUPERAE- ALCĂTUIRE ŞI MOD DE APLICARE
……………………………………………………………………………………39
    3.2.1.POSTURI RELAXANTE DE FACILITARE A RESPIRAŢIEI…….40
    3.2.2. KINETOTERAPIA-METODE APLICATE……………………...…46
    3.2.3. REEDUCAREA RESPIRATORIE ASISTATĂ , ÎNVĂŢAREA ŞI UTILIZAREA UNEI
    RESPIRAŢII CORECTE…………………...………48
    3.2.4. MODALITĂŢI DE CREŞTERE A CAPACITĂŢII DE EFORT A
    PACIENŢILOR…………………………………………………………….49
3.3 ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR OBŢINUTE.............49
CAPITOLUL IV
CONCLUZII SI
PROPUNERI...................................................................
...........64
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………..............…65