Proiectarea schemei bloc a unui emitator

      CUPRINS:
Capitolul I: Consideraţii tehnico-tactice                          8
      1.1. Importanţa şi utilizarea DSP                                 8
            1.1.1. Începuturile DSP                                     8
                                 1.1.2.                      Telecomunicaţii
10
            1.1.3. Procesarea audio                                      10
                          1.1.4.               Locaţia               ecoului
11
            1.1.5. Procesarea video                                      12
      1.2. Utilizarea DSP în staţiile radio                              13
Capitolul II: Proiectarea schemei bloc a emiţătorului        15
      2.1. Reprezentarea semnalelor de bandă îngustă
      cu ajutorul anvelopei complexe                               15
      2.2. Emiţătorul generalizat                                  21
Capitolul III: Alegerea soluţiei tehnice şi prezentarea
acesteia                                                                25
      3.1. Alegerea soluţiei tehnice                                     25
      3.2. Descrierea ”EZ-KIT Lite”                                      25
            3.2.1. Privire de ansamblu                                   25
                                  3.2.2.                        Specificaţii
27
            3.2.3. Conectori                                             27
            3.2.4. Comutatoare                                           28
                                   3.2.5.                         Indicatori
28
            3.2.6. Conectori de expansiune                               28
Capitolul IV: Programarea sistemului                         31
      4.1. Privire generală                                        31
      4.2. Unităţile de calcul                                           35
                 4.2.1.      Unitatea       aritmetică       şi       logică
35
                 4.2.1.1. Diagrama bloc a unităţii aritmetice
                       şi logice                                        36
                 4.2.1.2. Funcţiile standard                            37
                   4.2.1.3.   Regiştrii    de    intrare/ieşire    ai    ALU
38
                 4.2.1.4. Capacitatea de multiprecizie                  38
                     4.2.1.5.     Modul     de     saturare      al      ALU
38
                 4.2.1.6. Modul de blocare al stării de
                       saturare a ALU                                   39
                 4.2.1.7. Împărţirea                                    39
                 4.2.1.8. Starea ALU                                    42
            4.2.2. Unitatea de multiplicare/acumulare (MAC)             42
                 4.2.2.1. Diagrama bloc a MAC                           42
                 4.2.2.2. Funcţiile standard                            44
                        4.2.2.3.        Formatele         de         intrare
45
                 4.2.2.4. Regiştrii de intrare/ieşire ai MAC            46
                 4.2.2.5. Operarea registrului MR                       46
                 4.2.2.6. Saturarea şi supraîncărcarea MAC              47
                    4.2.2.7.     Modul     de     rotunjire     (aproximare)
47
                     4.2.3.          Unitatea          de          deplasare
47
                 4.2.3.1. Diagrama bloc a unităţii de deplasare
                       (shifter)                                        48
                    4.2.3.2.     Funcţiile     unităţii     de     deplasare
52
                 4.2.3.3. Regiştrii de intrare/ieşire ai unităţii de
                       deplasare                                        53
      4.3. Metode de programare                                    53
                                    4.3.1.                         Filtrarea
53
                        4.3.2.             Transformarea             Hilbert
56
Capitolul V: Utilizarea programelor realizate                      60
Capitolul VI: Calculul estimativ al fiabilităţii                   64
Capitolul VII: Concluzii şi propuneri                        67
Capitolul VIII: Bibliografie                                            68
Anexa A: Programul de generare a coeficienţilor filtrului          69
Anexa B: Programul ce realizează filtrarea unui semnal
            în banda de bază                                            70
Anexa C: Program pentru determinarea coeficienţilor
            transformatei Hilbert                                  77
Anexa D: Program pentru determinarea transformatei
            Hilbert                                                     78
Anexa E: Program pentru modul de lucru A3E                   84
Anexa F: Program pentru modul de lucru H2E                   91
Anexa G: Program pentru modul de lucru B8E                   98
Anexa H: Program pentru modul de lucru R3E                   106
Anexa I: Program pentru modul de lucru J3E                         113