Proiectarea, studiul si trasarea drumului initial pe hartile de navigatie

   CUPRINS
|   |INTRODUCERE ……………………………………………………………                           |pag. 3 |
|1. |PROIECTAREA, STUDIUL SI TRASAREA DRUMULUI INITIAL PE HARTILE  |pag. 7 |
|   |DE NAVIGATIE …………………………………………………….                            |       |
|   |1.1. PLANIFICAREA  RUTEI  DE  MARŞ ………………………………………            |pag. 7 |
|2. |STUDIUL GEOGRAFIC ŞI DE NAVIGAŢIE AL ZONEI …………………            |pag. 18|
|     |2.1.1 MAREA NEAGRA ……………………………………………………..                  |pag. 19|
|     |2.1.2 Strâmtorile Bosfor-Dardanele ……………………………             |pag. 19|
|     |2.1.3 Marea Marmara …………………………………………………                    |pag. 20|
|     |2.1.4 Marea Mediterană ……………………………………………..                 |pag. 21|
|     |2.1.5 Strâmtoarea Gibraltar ……………………………………..               |pag. 23|
|     |2.1.6 Oceanul Atlantic ………..……………………………………..               |pag. 23|
|     |2.2. Descrierea porturilor principale …………………………           |pag. 26|
|     |2.2.1 PORTUL CONSTANTA ………………………………………………                  |pag. 26|
|     |2.2.2 PORTUL REYKJAVIK ………………………………………………..                |pag. 27|
|3. |CONDIŢII HIDROMETEOROLOGICE SPECIFICE ZONELOR DE NAVIGAŢIE    |pag. 29|
|   |……………………………………………………………………                                    |       |
|   |3.1 FENOMENE FIZICO-GEOGRAFICE ÎN ZONELE DE NAVIGAŢIE,        |pag. 30|
|   |DESCRIEREA CURENŢILOR MARINI, CURENŢI DE MAREE, CONDIŢII      |       |
|   |METEOROLOGICE ………………………………………………………………                        |       |
|   |3.2 CURENTII SI VANTURILE IN MAREA NEAGRA ………………………..         |pag. 34|
|   |3.3 CURENTII ÎN MAREA MEDITERANĂ …………………………………….              |pag. 35|
|   |3.4 Oceanul Atlantic de Nord ………………………………………….                |pag. 36|
|4. |PREGATIREA NAVEI PENTRUCALATORIE ………………………………                 |pag. 42|
|   |4.1. EXECUTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARITIM PREGATIREA  |pag. 43|
|   |NAVEI ŞI A MARFURILOR PENTRU ÎNCĂRCARE …….                    |       |
|     |4.1.1. ANUNTUL DE SOSIRE A NAVEI IN PORT …………………………        |pag. 43|
|     |4.1.2. LIBERA PRACTICA …………………………………………………..               |pag. 43|
|     |4.1.3. NOTICE OF READINESS …………………………………………….              |pag. 45|
|     |4.1.4 CANCELING DATE ……………………………………………………                  |pag. 45|
|   |4.2. ÎNCĂRCAREA ŞI STIVUIREA MĂRFURILOR PE NAVĂ ………………        |pag. 45|
|     |4.2.1 OBLIGATIILE ARMATORULUI ……………………………………..             |pag. 45|
|     |4.2.2 PLANUL DE INCARCARE (CARGO PLAN) …………………………          |pag. 47|
|     |4.2.3 ORDINUL DE IMBARCO (MATE’S RECEIPT) ……………………..       |pag. 48|
|     |4.2.4 STIVUIREA (STORAGE) ………………………………………………               |pag. 49|
|   |4.3. STALII, CONTRASTALII, DEMURRAGE ŞI DESPATCH ………………..     |pag. 50|
|     |4.3.1 STALII …………………………………………………………………..                   |pag. 50|
|     |4.3.2 MODUL DE CALCUL AL STALIILOR ……………………………….           |pag. 51|
|     |4.3.3 DOCUMENTE CARE STAU LA BAZA CALCULARII STALIILOR ..  |pag. 53|
|     |4.3.4 CONTRASTALIILE …………………………………………………….                 |pag. 54|
|     |4.3.5. DEMURRAGE ………………………………………………………….                   |pag. 54|
|     |4.3.6. DESPATCH MONEY …………………………………………………..                |pag. 54|
|     |4.3.7. RATA DE DESPATCH/ DEMURRAGE ………………………………            |pag. 54|
|     |4.3.8 DECONTAREA DESPATCH SI DEMURRAGE ……………………..          |pag. 55|
|     |4.3.9 DESCARCAREA MARFURILOR IN PORTUL DE DESTINATIE …..   |pag. 55|
|   |                                                              |       |
|   |                                                              |       |
|   |4.4 CARACTERIZAREA GENERALA A NAVEI ………………………………              |pag. 56|
|     |4.4.1 TIPUL SI DESTINATIA NAVEI ……………………………………….           |pag. 56|
|     |4.4.2 CLASA NAVEI …………………………………………………………                   |pag. 56|
|     |4.4.3 DIMENSIUNILE PRINCIPALE ALE NAVEI …………………………         |pag. 56|
|     |4.4.4 RAPOARTE INTRE DIMENSIUNILE PRINCIPALE ………………..      |pag. 58|
|     |4.4.5 COEFICIENTII DE FINETE ……………………………………………             |pag. 58|
|   |4.5.CONDITII DE STABILITATE ŞI DE BORD LIBER ………………………..      |pag. 59|
|     |4.5.1 SITUATIILE PREVAZUTE DE RNR ………………………………….           |pag. 59|
|     |4.5.2 CONSIDERATII AUPRA STABILITATII INITIALE ………………..    |pag. 61|
|   |4.6. CONDIŢII IMPUSE NAVELOR PRIVIND BORDUL LIBER ……………..     |pag. 63|
|     |4.6.1 BORDUL LIBER - MARCA DE BORD LIBER ………………………         |pag. 63|
|     |4.6.2 SCĂRI DE PESCAJ ……………………………………………………..               |pag. 66|
|   |4.7. DESCRIEREA MARFII CU CARACTERISTICILE EI …………………….       |pag. 66|
|   |4.8. Întocmirea planului de încărcare ……………………………..           |pag. 67|
|   |4.9. Calculul stabilităţii transversale …………………………..          |pag. 68|
|   |4.10. Calculul asietei ……………………………………………………..                 |pag. 70|
|   |4.11. Concluzii ………………………………………………………………..                    |pag. 71|
|5. |PREGATIREA, VERIFICAREA SI UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE       |pag. 72|
|   |NAVIGATIE PE TIMPUL VOIAJULUI …………………………………..                 |       |
|   |5.1. Descrierea si exploatarea girocompaselor ………………..        |pag. 73|
|     |5.1.1 DESCRIEREA GIROCOMPASULUI KURS 4 ………………………..         |pag. 73|
|     |5.1.2 EXPLOATAREA GIROCOMPASELOR ………………………………              |pag. 77|
|   |5.2. Descrierea si exploatarea Lochului …………………………..          |pag. 80|
|     |5.2.1 DESCRIEREA LOCHULUI ……………………………………………                |pag. 80|
|     |5.2.2 EXPLOATAREA LOCHULUI …………………………………………                |pag. 81|
|   |5.3. DESCRIEREA SI EXPLOATAREA SONDEI ULTRASON ……………….        |pag. 82|
|     |5.3.1 Principiul măsurării adâncimilor cu sonda ultrason   |pag. 84|
|     |…………………….…………………………………………….                                |       |
|     |5.3.2 COMPUNEREA UNEI SONDE ULTRASON …………………………            |pag. 85|
|     |5.3.3 SONDA UNITRA ……………………………………………………….                  |pag. 86|
|   |5.4 DESCRIEREA SI EXPLOATAREA PILOŢILOR AUTOMAŢI …………….       |pag. 88|
|     |5.4.1 PILOTUL AUTOMAT ANSCHUTZ …………………………………..             |pag. 88|
|     |5.4.2 PILOTUL AUTOMAT SPERRY ………………………………………               |pag. 89|
|   |5.5. Operaţiuni pentru executarea practică a compensării      |pag. 91|
|   |compasului ……………………………………………………………………                         |       |
|     |5.5.1. ÎNTOCMIREA TABLEI CU DEVIATIILE RAMASE PENTRU       |pag. 97|
|     |DRUMURI COMPAS DIN 10o în 10o ……………………………………….             |       |
|     |5.5.2. INTOCMIREA ALE DE DEVIAŢII PIN COMPARAREA DRUMURILOR|pag. 97|
|     |………………………………………………………………                                   |       |
|   |5.6 RADIOGONIOMETRIA IN NAVIGAŢIA MARITIMA …………………….          |pag.   |
|   |                                                              |100    |
|   |5.7 APLICATII ALE RADARULUI IN NAVIGAŢIA MARITIMA …………….      |pag.   |
|   |                                                              |108    |
|     |5.7.1 PERFORMANTE IMPUSE SISTEMELOR ARPA …………………….         |pag.   |
|     |                                                           |112    |
|   |                                                              |       |
|   |                                                              |       |
|   |                                                              |       |
|   |                                                              |       |