Proiectarea unei conducte tehnologice de diametrul mare cu optimizarea sistemelor de rezemare

                                  1 CUPRINS
   INTRODUCERE
CAPITOLUL I  Prezentarea din punct de vedere tehnologic a unei conducte   de
diametru
mare........................................................................
.................... 2
CAPITOLUL    II     Calculul  mecanic  de  dimensionare  şi  verificare   al
elementelor                          componente                          ale
conductei......................................................... 5
CAPITOLUL  III  Analiza principalelor tipuri de suporturi utilizate la
Rezemarea
conductelor.................................................................
................21
CAPITOLUL IV Calculul de optimizare al pasului de rezemare al  conductei  de
diametru
mare........................................................................
. 48
CAPITOLUL  V     Studiul comportării suporturilor cu frecare redusa la
conductele                            de                            diametru
mare........................................................................
 52
CAPITOLUL VI Calculul  solicitărilor  ce  apar  in  suporturile  cu  frecare
redusa       utilizate        la        conductele        de        diametru
mare................................. .........56
CAPITOLUL VII  Elemente  tehnologice  pentru  realizarea  izolaţiei  termice
.........
............................................................................
........................................66
CAPITOLUL VIII Optimizarea sub aspectul costurilor şi timpilor de  realizare
             pentru             conducta             de             diametru
mare.............................................................. 68
CAPITOLUL  IX Norme tehnice de  securitate  a  muncii  şi  de  prevenire  şi
stingere                                                                   a
incendiilor.................................................................
................... 82
CONCLUZII
............................................................................
........... 84
BIBLIOGRAFIE