Proiectarea unor subansamble specifice receptorului DTMF

                                   CUPRINS
1. Introducere
2. Locul si rolul tehnic al unui sistem de semnalizare de abonat si de
linie
3. Studiul tehnico-economic al solutiilor posibile pentru un receptor de
tip
    DTMF
4. Conditii tehnice pentru solutia adoptata
5. Proiectarea unor subansamble specifice  receptorului DTMF
      5.1. Proiectarea FTJ si FTS directionale de la intrarea receptorului
            DTMF
            5.1.1. Proiectarea FTJ directional
                 5.1.1.1. Proiectarea unui FTJ cu patru celule
                 5.1.1.2. Proiectarea FOB
            5.1.2. Proiectarea FTS directional
                 5.1.2.1. Proiectarea unui FTS cu patru celule
                 5.1.2.2. Proiectarea FOB
      5.2. Proiectarea unuia din cele 8 FTB din cadrul receptorului DTMF
            5.2.1. Proiectarea FTJ din cadrul FTB
                 5.2.1.1. Proiectarea unui FTJ cu trei celule
                 5.2.1.2. Proiectarea FOB din FTJ
            5.2.2. Proiectarea FTS din cadrul FTB
                 5.2.2.1 Proiectarea FTS cu trei celule
                 5.2.2.2. Proiectarea FOB din FTS
6. Caracteristicile de frecventa ale circuitelor selective proiectate
      6.1. Caracteristica de frecventa a filtrului trece-jos directional
      6.2. Caracteristica de frecventa a filtrului trece-sus directional
      6.3. Caracteristica de frecventa a filtrului trece-banda (1477 Hz)
7. Realizarea unui receptor DTMF cu circuit integrat specializat
      7.1. Scurta prezentare a receptorului DTMF specilalizat MT 8870 D-1
      7.2. Aplicatie de receptor DTMF cu circuitul MT 8870 D-1
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
                                  Pagini 48