Proiectarea unui emitator radio reconfigurabil prin software, blocul de radiofrecventa

CUPRINS
Cap.1. CONSIDERAŢII TACTICO-TEHNICE………………….………..pag. 7
      1.1. Introducere……………….………………………………….…..pag. 7
      1.2. Transformarea semnalului din semnal din banda de
      bază în semnal de bandă îngustă……….….…………………….…..pag. 8
      1.3.    Translaţia semnalului de bandă îngustă pe frecvenţa
radio….pag. 10
      1.4. Amplificarea în putere şi transformarea semnalului
      de radiofrecvenţă în undă electromagnetică………..…….…….…..pag. 17
Cap.2. PROIECTAREA SCHEMEI BLOC A EMIŢĂTORULUI………..pag.19
      2.1. Proiectarea blocului de procesare a semnalului în
      banda de bază…………………………….……………….………..pag. 19
      2.2. Proiectarea circuitelor de prelucrare a purtătoarei……...….…..pag.
21
Cap.3. PROIECTAREA DETALIATĂ A BLOCULUI DE
       PRELUCRARE ÎN RADIOFRECVENŢĂ………..……..………..pag. 25
      3.1. Proiectarea modulatorului în cuadratură………..………….…..pag. 26
      3.2. Proiectarea etajului separator…………..……………….….…..pag. 32
      3.3. Proiectarea mixerului…………..……………………….….…..pag. 35
      3.4. Proiectarea sintetizorului…...…..…………………...….….…..pag. 39
           3.4.1. Proiectarea schemei bloc…...………………………….…..pag. 39
           3.4.2. Oscilatorul cu cuarţ (Referinţa) ………………….…….…..pag. 49
3 Divizorul cu raport fix, comparatorul de fază, prescalerul
           cu modul variabil din bucla PLL……………...………….….…..pag. 52
5 Circuitul de memorare RC comutat (filtrul de buclă) …...…..pag. 68
6 Oscilatorul comandat în tensiune (OCT)………..…. ..….…..pag. 78
           3.4.6. Blocul de amplificare……………………………..…. ..….…..pag. 83
           3.4.7. Blocul de filtrare de la ieşire…….………………..…. …...…..pag.
      91
           3.4.8. Adaptorul I2C…….……………………………....…. …...…..pag. 97
      3.5. Proiectarea blocului de amplificare…….……….…....…. …..….pag. 100
      3.6. Proiectarea blocului de filtrare…….……………...…. ……….…pag. 102
      3.7. Blocul de alimentare…….…………....…. ………………….…..pag. 106
Cap. 4. DEVIZUL DE MATERIALE……………………………...……pag. 108
Cap. 5. CALCULUL ESTIMATIV AL FIABILITĂŢII………...………pag. 111
Cap. 6. METODE DE MĂSURARE A PARAMETRILOR…………….pag. 116
      6.1. Prezentarea programului de comandă a sintetizorului………..pag. 116
      6.2. Metode de măsurare a parametrilor şi rezultate
             practice obţinute…………………………...………………....pag. 118
Cap. 7. CONCLUZII ŞI PROPUNERI…………………………………..pag. 122
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………....pag. 124
ANEXE…………………………………………………………………..pag. 125
      Anexa 1- Organigrama programului “dos01pp”………………….pag. 126
      Anexa 2- Caracteristicile electrice ale tranzistorului BF964……...pag.
127
      Anexa 3- Schema de conectare a lui TSA6057 conform datelor
              de catalog…….…………………………………………pag. 128
      Anexa 4- Date de conectare a lui TDA5330T conform datelor
              de catalog………………………………………….……pag. 129
      Anexa 5- Schema de conectare a circuitului integrat MAX2450
               conform datelor de catalog……………………….……pag. 131
      Anexa 6- Desen placă echipată 1……………………………….…pag. 132
      Anexa 7- Desen placă echipată 2 şi circuit imprimat 2…...………pag. 133
      Anexa 8- Desen circuit imprimat 1………………………...…..…pag. 134
      Anexa 9- Schema de ansamblu a sintetizorului………………...…pag. 135
      Anexa 10- Schema de ansamblu a modulatorului, mixerului,
               etajului de amplificare şi de filtrare……………………pag. 136
      Anexa 11- Listingul programului de  comandă  al  sintetizorului..…pag.
137