Proiectarea unui motor pentru actionarea unui autoturism

   |Memoriu de prezentare                     |    2     |
|              |Tema proiectului                          |   1      |
|Capitolul I   |Calculul energetic                        |          |
|              |                                          |6-24      |
|Capitolul II  |Calculul cinematic al motorului           |26-36     |
|Capitolul III |Construcţia şi calculul pistonului        |38-52     |
|Capitolul IV  |Construcţia şi calculul bolţului          |54-58     |
|Capitolul V   |Construcţia şi calculul segmenţilor       |60-64     |
|Capitolul VI  |Construcţia şi calculul bielei            |66        |
|Capitolul VII |Calculul dinamic al autoturismului        |71        |
|              |Bibliografie                              |76        |