Rezolvarea modelului matematic de dimensionare al unui schimbator de caldura

                                      1
                                  2 CUPRINS
1.  Tema de proiect
   1.  Prezentarea temei de proiect
   2.  Referat de literatură
2.  Proprietăţile substanţelor în funcţia de temperatură
   2.1.  Proprietăţile fizice ale substanţelor pure
   2.2.  Proprietăţile fizice ale apei
3.  Modelul matematic de dimensionare al unui schimbător de căldură
      3.1.  Schema generală a instalaţiei de rectificare
       3.2.  Bilanţul de materiale pe instalaţia de rectificare
       3.3.  Calculul temperaturii de condensare a amestecului
       3.4.  Bilanţul termic pe schimbătorul de căldură
       3.5.  Predimensionarea schimbătorului de căldură
       3.6.  Calculul coeficienţilor de transfer termic
       3.7.  Verificarea schimbătorului de căldură ales
4.  Rezolvarea modelului matematic de dimensionare al unui schimbător de
căldură
       4.1.  Schema generală a instalaţiei de rectificare
         4.2.  Bilanţul de materiale pe instalaţia de rectificare
       4.3.  Calculul temperaturii de condensare a amestecului
       4.4.  Bilanţul termic pe schimbătorul de căldură
       4.5.  Predimensionarea schimbătorului de căldură
       4.6.  Calculul coeficienţilor de transfer termic
       4.7.  Verificarea schimbătorului de căldură ales
5.  Dimensionarea propriu-zisă a unui schimbător de căldură
      5.1.  Organigrama programului de calcul
      5.2.  Programul de calcul
       5.3.  Intersecţia de fluxuri
       5.4.  Corespondenţa între modelul matematic şi programul de calcul
6.  Calculul sumar mecanic şi alegerea elementelor constructive
      6.1.  Calculul de rezistenţă al mantalei cilindrice supusă acţiunii
presiunii interioare
       6.2.  Calculul de rezistenţă al capacelor semielipsoidale
       6.3.  Verificarea ţevilor la presiune interioară
      6.4.  Calculul de rezistenţă al plăcilor tubulare
       6.5.  Amplasarea ţevilor în placa tubulară
       6.6.  Calculul diametrelor racordurilor
       6.7.  Alegerea flanşelor
      6.8.  Alegerea prezoanelor , piuliţelor , şaibelor , şi a
garniturilor de etanşare
       6.9.  Proiectarea camerei de distribuţie
       6.10.  Alegerea suporţilor recipientului
7.  Verificarea condiţiilor hidrodinamice de funcţionare
8.  Calculul grosimii izolaţiei termice
9.  Bibliografie
Pagini 48