Robotica de precizie. Mana mecanica cu mecanism cu cama

CUPRINS
CAPITOLUL I
1. IMPORTANÞA ªI NECESITATEA ADOPTÃRII UNOR STRATEGII DE RESTRUCTURARE ªI
MODERNIZARE
CAPITOLUL II
2.1. definirea conceptului ªI CUPRINSULUI UNEI strategiI de restructurare A
UNEI ÎNTREPRINDERI
     2. ETAPELE AVUTE ÎN VEDERE ÎN ELABORAREA UNEI STRATEGII DE
        RESTRUCTURARE
2.2.1. DEFINIREA OBIECTIVELOR
2.2.2. CERCETAREA SOLUÞIILOR
2.2.2.1. ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE
2.2.2.2. STUDIUL FINANCIAR DE FUNDAMENTARE A STRATEGIEI  DE RESTRUCTURARE
2.2.3. SELECTAREA VARIANTEI STRATEGIEI DE RESTRUCTURARE ªI DE MODERNIZARE
2.2.4. LANSAREA ªI PUNEREA ÎN APLICARE A STRATEGIEI DE RESTRUCTURARE
2.2.5. DEFINIREA SCENARIULUI DE PUNERE ÎN APLICARE A STRATEGIEI DE
RESTRUCTURARE ªI DE URMÃRIRE A REALIZÃRII
2.3.TIPOLOGIA  STATEGIILOR DE FIRMÃ
Capitolul III
3. PREZENTAREA GENERALÃ A SOCIETÃÞII COMERCIALE  IOR”-S.A.
3.1. SCURT ISTORIC
3.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE
3.3. PRINCIPII DE ORGANIZARE
3.4. NOMENCLATORUL PARTENERILOR SOCIETÃÞII
3.4.1. Furnizorii de materii prime ºi materiale utilizate pentru
desfãºurarea activitãþii:
3.4.2. Clienþii
3.4.3.Bãncile
3.5. NOMENCLATORUL PRODUSELOR ªI SERVICIILOR
3.6. NOMENCLATORUL MATERIILOR PRIME ªI MATERIALELOR
3.7. PRINCIPALII CONCURENÞI AI SOCIETÃÞII LA FIECARE DIN PRINCIPALELE
PRODUSE
3.8. ELEMENTELE SPECIFICE PROCESULUI TEHNOLOGIC
3.9. Etapele principale ale procesului de producþie
3.10. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL S.C. IOR S.A.
3.10.1. Subsistemul metodologic (sisteme, metode ºi tehnici de management)
3.10.2. Subsistemul decizional
3.10.3. Subsistemul informaþional
3.10.4.  Sistemul organizatoric
CAPITOLUL IV
ANALIZA DIAGNOSTIC A SOCIETÃÞII COMERCIALE >IOR>- S.A.
4.1.CARACTERIZAREA ACTIVITÃÞII ECONOMICE A S.C.>IOR”-S.A.
4.2.DIAGNOZA PERFORMANÞELOR ÎNTREPRINDERII
4.3.ANALIZA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR DE COMPETIÞIE
4.4.REPREZENTAREA PRINCIPALELOR ASPECTE SEMNIFICATIVE ALE ÎNTREPRINDERII
4.4.1.Evidenþierea cauzalã a principalelor disfuncþionalitãþi
4.2.2.Reliefarea cauzalã a principalelor puncte forte
CAPITOLUL V
5.1.propuneri privind strategia de restructurare  la societatea comercialã
“ior”s.a.
5.2.MÃSURI DE RESTRUCTURARE LA SOCIETATEA COMERCIALÃ “IOR”-S.A.
5.3.EFECTELE ECONOMICE CE SE POT OBÞINE ÎN URMA APLICÃRII MÃSURILOR DE
RESTRUCTURARE
CAPITOLUL VI
6.1.EFICIENÞA ECONOMICÃ A APLICÃRII STRATEGIEI DE RESTRUCTURARE
6.2.Sinteza mãsurilor de restructurare ªi influenþa asupra indicatorilor
economici ai societãþii comerciale “IOR”-S.A.
CAPITOLUL VII
CONCLUZII
Pagini 110