SEPTICEMII CU BACILI GRAM-NEGATIVI

CUPRINS
|     |                                                              |        |
|     |A. Partea generală……………………………………………                           |  1     |
|I    |Introducere…………………………………………………………….                           |  1     |
|II   |Delimitarea noţiunii: definiţie, caracteristici, precizare de |  3     |
|     |termeni…...                                                   |        |
|III  |Etiologie  a. Bacili Gram-negativi-caracteristici             |  5     |
|     |particulare…………..                                             |        |
|     |b. Coloraţia Gram…………………………………………..                           |10      |
|IV   |Patogenia septicemiei cu germeni Gram-negativi……………………..      |13      |
|V    |Fiziopatologie………………………………………………………….                         |22      |
|VI   |Anatomie patologică…………………………………………………..                      |31      |
|VII  |Aspecte clinice şi evolutive……………………………………………                 |32      |
|VIII |Diagnostic pozitiv – criterii clinice……………………………………           |41      |
|     |( criterii laborator…………………………………                             |41      |
|IX   |Diagnostic diferenţial………………………………………………….                    |47      |
|X    |Tratament a. Tratament antibiotic – principii generale………………..|49      |
|     |( conduita practică în terapie……..                            |52      |
|     | b. Tratament patogenic şi simptomatic………………...…..            |56      |
|     |( menţinerea perfuziei tisulare, aminele                      |56      |
|     |simptomimetrice………………………………..                                 |        |
|     |( corticoterapia……………………………………                                |58      |
|     |( tratament anticoagulant…………………………                           |60      |
|     |( transfuzia granulocitară…………………………                          |61      |
|     |( diureticele……………………………………….                                 |61      |
|     |( tratament antiinflamator………………………...                        |61      |
|     |( alţi agenţi farmacologici………………………...                       |61      |
|XI   |Prognostic……………………………………………………………..                           |62      |
|XII  |Profilaxie………………………………………………………………                            |63      |
|     |B. Partea specială…………………………………………….                          |66      |
|I    |Studiul cilinic –obiective……………………………………………...                |66      |
|II   |Materialul şi metoda (studiul clinic şi                       |67      |
|     |statistic)………..……………...                                       |        |
|III  |Cazuri selecţioanate cu semnificaţie clinică şi               |110     |
|     |paraclinică.……….…..                                           |        |
|IV   |Concluzii generale pe baza rezultatelor obţinute……………………...   |115     |
|     |C. Bibliografie………………………………………………..                           |120     |