Sincronizarea in retelele numerice de transmisiuni

CUPRINS
1 Sincronizarea reţelei numerice de campanie
Capitolul 1. Introducere…………………………………………..……………………8
   1.1 Memoriu justificativ……………………………………..………………………8
   1.2 Locul şi rolul reţelei de transmisiuni de campanie…………………..……13
Capitolul 2. Metode de sincronizare a reţelelor numerice………………………18
   2.1 Aspecte generale…………………………………………………...……………18
     2.2   Sincronizarea   şi   alunecarea   de   frecvenţă   într-o   reţea
digitală…………...19
       2.2.1 Introducere……………………………………………..…………………...19
       2.2.2 Alunecarea……………………………………………..……………….......20
   2.3 Metode de sincronizare…………………………….…………………………..23
       2.3.1 Metoda plesiocronă…………………………………………….………….23
       2.3.2 Metoda de sincronizare mutuală………………….……………………..26
           2.3.2.1. Principiile sincronizării mutuale………………………….………27
           2.3.2.2. Caracteristici statice……………………………...………………....32
           2.3.2.3. Caracteristici dinamice………………………..……………….…...36
       2.3.3 Metoda sincronizării exterioare…………………….…………………...37
       2.3.4 Metoda de sincronizare master-slave…………………………………..38
       2.3.5 Metoda repartizării frecvenţei etalon…………………………………..40
       2.3.6 Metode hibride de sincronizare…………………………….…………...40
Capitolul 3. Argumentarea metodei de sincronizare aleasă………….…………42
Capitolul 4. Proiectarea buclei cu calare pe fază…………...…………………….45
   4.1 Principiile de bază ale buclei cu calare pe fază (PLL)……….…………...45
       4.1.1 Controlul automat al fazei……………………...………………………...45
       4.1.2 Bucla cu calare pe fază………………………...…………………….…...46
       4.1.3 Aproximarea liniară……………………………………………………….49
          4.1.3.1 Funcţiile de transfer de bază…………………….…………………..49
          4.1.3.2 Eroarea de fază în starea de echilibru……………..………………50
          4.1.3.3 Proiectarea sistemelor  cu  reacţie  utilizând  diagramele
Bode.....52
       4.1.4 Bucla cu calare pe fază de ordinul doi……………………...………….55
       4.1.4.1 Funcţii de transfer……………………………………………………55
           4.1.4.2 Variabile de stare…………………………………………………….59
             4.1.4.3   Răspunsul   tranzitoriu   al   buclei   în   condiţii
liniare………………62
   4.2 Proiectarea buclei PLL………………………………………………....………65
         4.2.1 Comparator de fază/frecvenţă cu trei stări……………..…………….65
                       4.2.1.1      Funcţionarea      comparatorului      de
fază/frecvenţă……...……65
                  4.2.1.2 Circuitul de memorare RC comutat………….……………...68
         4.2.2 Oscilatorul comandat în tensiune………………….…………………..72
              4.2.2.1 Bazele teoretice…………………………...…………………….72
                  4.2.2.2 Termocompensatoare………………..…………………………76
                  4.2.2.3 Semnalul de comandă…………………………….……………78
                    4.2.2.4   Oscilator    controlat    în    tensiune    cu
cuarţ………….………….79
         4.2.3 Triggerul Schmitt………………………………….……………………..81
         4.2.4 Simularea buclei PLL…………………………………………...………82
Capitolul 5. Sincronizarea de bit…………………………………………………….85
   5.1 Proiectarea schemei bloc………………………………………………………85
         5.1.1 Schema bloc a sincronizatorului de bit cu FTB……….……………89
          5.1.2  Schema  bloc  a   sincronizatorului   de   bit   cu   buclă
PLL……...……...90
         5.1.3 Schema bloc a sincronizatorului de bit early-late…………………..91
   5.2 Proiectarea programelor de simulare……………………….………………..93
         5.2.1 Programul  de  simulare  pentru  sincronizatorul  de  bit  cu
FTB…....94
         5.2.2 Programul  de  simulare  pentru  sincronizatorul  de  bit  cu
PLL….....95
         5.2.3 Programul de simulare pentru sincronizatorul  de  bit  early-
late….97
Capitolul 6. Sincronizatorul de cadre……………………………..………………..99
     6.1 Introducere…………………………………...…………………………………99
     6.2 Proiectarea schemei bloc şi a schemei logice……………..…………….100
     6.3 Programul de simulare pentru sincronizatorul de cadru……...……….104
Capitolul 7. Proiectarea programului de simulare a reţelei……….…………...106
     7.1 Introducere………………………………………………...…………………..106
     7.2 Sistem simplu terminat……………………………………………………...107
     7.3 Sistem dublu terminat……………………………………………………….109
     7.4 Sistem de control al întârzierii…………………………..…………………111
     7.5 Sistem de temporizare reversibil………………………..…………………113
     7.6 Reţea de sincronizare cu nouă centre…………………….……………….115
Capitolul 8. Observaţii, concluzii şi recomandări…………………...………….118
Anexă……………………………………………………...……………………………120
Bibliografie……………………………………………………………………………126