Studiu comparativ anatomo-imagistic a leziunilor osoase si meningeale in traumatismele cranio-cerebrale

                                   CUPRINS
INTRODUCERE
   Partea generala
Capitolul I: “Dezvoltarea sistemului nervos central”
1 Capitolul II: “Notiuni de structura si  anatomie  descriptiva  a  scoartei
     cerebrale”
            - Citoarhitectonica scoartei cerebrale
            - Mieloarhitectura scoartei
            - Configuratia externa a emisferelor cerebrale
Capitolul III: “Vascularizatia sistemului nervos central”
            - Sistemul arterial
            - Sistemul venos
Capitolul IV: “Ariile neocortexului si implicatia  patologica  a  leziunilor
acestora”
            - Ariile motorii
            - Ariile somestezice
            - Ariile senzoriale
            - Ariile de asociatie
Capitolul V: “Fiziopatologia traumatismelor cranio-cerebrale”
            - Factori fizici si mecanismele induse de acestia
            - Factori biologici
   Parte speciala
1 Capitolul VI:  “Metode  imagisice  de  studiu  ale  structurilor  nervoase
     craniene
            - Diagnosticul radiologic clasic in TCC
            -  Radiodiagnosticul   traumatismelor   cranio-cerebrale   prin
              angiografie
            - Computer tomografia
            - Rezonanta magnetica nucleara
2  Capitolul  VII:  “Studiu  comparativ  anatomo-imagistic  al  structurilor
     nervoase
               intracraniene”
Capitolul VIII: “Principalele  leziuni  traumaticeale  substantei  nervoase.
Studiu de
                  caz”
            - Leziuni primare
            - Leziuni secundare
            -  Revarsate  si  colectii   lichidiene   intracraniene   post-
              traumatice
            - Leziuni si sindroame vasculare post-traumatice
            - Angajarea transtentoriala
            - Efecte cerebrale subsecvente ale traumatismelor
            - Efecte cerebrale tardive ale traumatismelor cerebrale
            - Studiu de caz
   Concluzii
Bibliografie
pagini 120