TRATAMENTUL SECHELELOR ENCEFALOPATIILOR INFANTILE

CUPRINS
                                      I
Introducere.................................................................
                          ....................   5
I.1   Importanţa şi actualitatea
temei.......................................................................
...   5
I.2   Motivaţia
lucrării....................................................................
.............................     6
I.3   Ipotezele
cercetării..................................................................
............................ 7
I.4   Scopul şi obiectivele
cercetării..................................................................
.........   7
I.5   Metode şi tehnici specifice
cercetării.................................................................
7
I.6   Importanţa interdisciplinară în procesul
recuperator..........................................    8
                           II    Baze toretice ale
    cercetării.....................................................     9
II.1  Elemente
neurofiziologice............................................................
...................    9
II.2  Tablou
clinic......................................................................
............................ 16
  II.2.1
  Etiologie..................................................................
  ...................................   16
  II.2.2    Semne
  clinice....................................................................
  .........................  19
  II.2.3    Diagnosticul
  precoce....................................................................
  .............. 24
  II.2.4    Sisteme de
  evaluare...................................................................
  .................    25
  II.2.5    Dezvoltarea psihomotorie a
  copilului.........................................................      33
II.3  Aspecte privind metodologia recuperării defiecienţelor
neuropsihomotorii      34
II.4  Principii metodice aplicate în terapia
E.S.I................................................... 36
                         III   Elemete constitutive
         cercetării..........................................     38
III.1 Organizarea
cercetării..................................................................
................ 38
  III.1.1   Locul de
  desfăşurare................................................................
  .............. 38
  III.1.2   Lotul de
  pacienţi...................................................................
  ..................   38
  III.1.3   Durata
  cercetării.................................................................
  ...................  38
III.2 Mijloace kinetoterapice folosite in
E.S.I.......................................................  38
  III.2.1   Tehnici, concepte, metode în educarea şi reeducarea
  neuromotorie......   38
III.3 Programul de
recuperare..................................................................
.............    47
III.4 Cazuistica
personală...................................................................
...................    48
         IV    Prezentarea rezultatelor cercetării şi interpretarea
lor.........................................................................
                 ..................................      81
IV.1  Dinamica evoluţiei pacienţilor……………………………………………..  82
IV.2
Concluzii...................................................................
....................................    87
                                      V
Bibliografie................................................................
                          .....................  89
VI   ANEXE