Tuberculoza

                                   CUPRINS
I.      PARTEA GENERAL
  1.     INTRODUCERE
     A.  Context
     B.  Semnificaţia tuberculozei
        m u Itid rog rezistente
     C.  Date de epidemiologie
2. DEFINIŢII. CLASIFICARE
3. ETIOPATOGENIE
     A.  Cauze şi factori de risc în apariţia MDR-TB
     B.  Mecanismele moleculare ale MDR-TB
  4.     DIAGNOSTIC
     A.  Evaluarea individuală a cazurilor de MDR-TB
        aparentă - clinic şi paraclinic
     B.  Testarea sensibilităţii la tuberculostatice.
        Metode
  5.     TRATAMENT
     A.  Profilaxia MDR-TB
     B.  Tratamentul curativ al MDR-TB
II.      CONTRIBUŢII PERSONALE
1. MOTIVAŢIE
2. MATERIAL ŞI METODĂ
3. REZULTATE
4. DISCUŢII
III.     CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
pagini 70