Efectul analgetic, local si reflex, al curentului de joasa frecventa in patologia lombara

                                  CUPRINS
INTRODUCERE
PARTEA GENERALĂ
Capitolul 1 – Anatomia funcţională a coloanei vertebrale lombare
            1
      I. Scheletul coloanei vertebrale lombare
      1
      II. Articulaţiile coloanei vertebrale lombare
            3
      III. Canalul vertebral. Măduva spinării
      8
      Nervii rahidieni
10
      IV Importanţa funcţională a coloanei vertebrale lombare. Rolul static
al coloanei vertebrale lombare
                 17
      Rolul biomecanic al coloanei vertebrale lombare
      19
      Muşchii regiunii lombare implicaţi în mişcările coloanei vertebrale
            23
Capitolul 2. – Afecţiunile coloanei vertebrale lombare – etiopatogenie şi
diagnostic       28
      I. Cauze vertebrale de lombalgie şi/sau lomboradiculită (clasificare)
            28
      II. Cauze extravertebrale de lombalgie şi/sau lomboradiculită
(clasificare)                29
            A. Alterarea degenerativă a discului intervertebral
            30
                 1. Degenerescenţa discală fără ruperea inelului fibros
      30
                 2. Degenerescenţa discală cu ruperea completă a inelului
fibros. Fiziopatologia lombosciaticii produsă prin hernie de disc
                             30
                 Tabloul clinic
34
                 Alte patologii cu simptomatologie asemănătoare herniei de
disc        38
                 3. Boala artrozică – etiopatogenie
      39
                 Tablou clinic
40
            B. Tulburări de statică
      41
            C. Leziuni traumatice
43
            D. Afecţiuni metabolice
44
            E. Procese inflamatorii
45
            F. Cauze metastatice
47
Capitolul 3. – Tratamentul recuperator complex în patologia coloanei
vetebrale lombare            48
      I. Terapia fizicală
50
                 1.Punerea în repaus a coloanei lombare
50
                 2. Hidrotermoterapia
52
                 3. Electroterapia
53
                 4. Laserul
55
                 5. Aplicaţii de factori mecanici. Masajul. Kinetoterapia
      55
                 6. Tratamentul balnear
56
      II. Tratamentul medicamentos
57
      III. Tratamentul chirurgical
      58
      IV. Profilaxie
59
      V. Evoluţie şi prognostic
59
Capitolul 4. – Locul electroterapiei ca factor antalgic-efectul local şi
reflex                       60
      I. Fiziopatologia durerii
60
      II. Electroterapia prin curenţi de joasă frecvenţă
      66
                 1. Curentul galvanic
66
                 2. Curenţii de joasă frecvenţă cu impulsuri-aplicaţii în
scop analgetic   73
PARTEA SPECIALĂ
      I. Material şi metodă
83          II. Rezultate şi discuţii
      96
      III. Concluzii
118
BIBLIOGRAFIE