Nursing in pneumonia pneumococica, plan de ingrijire

                                   CUPRINS
Introducere…………………………………….………………….…….pg.2
I. Partea teoretică
          1. Noţiuni de anatomie a aparatului respirator…………….….pg.3
          2. Noţiuni generale despre pneumonia pneumococică….……pg.12
              a) Definiţie…………………………………………….…...pg.12
              b) Frecvenţă………………………………………….…….pg.12
              c) Etiologie……………………………………………..….pg.13
              d) Epidemiologie……………………………………….….pg.14
              e) Patogenie şi anatomie patologică…………………….…pg.15
              f) Tablou clinic…………………………………….………pg.18
              g) Explorări paraclinice………………………………........pg.20
              h) Diagnostic pozitiv şi diferenţial…………………...……pg.22
              i)  Evoluţie şi complicaţii……………………………...…..pg.23
              j)
Pronostic...................................................................
........pg.24
              k) Tratament curativ şi
profilactic........................................pg.25
              l) Diagnostic de
nursing.......................................................pg.27
        3. Nursing în pneumonia pneumococică,
         plan de
îngrijire...................................................................
...pg.29
II. Partea specială
Studiul personal – Descrierea studiului în
lucrare..................................pg.35
        1. Materiale şi
metode.............................................................pg.38
        2. Obiectivele
lucrării..............................................................pg.41
        3. Motivaţia
lucrării.................................................................pg.
44
Studiul practic – analiza
cazurilor..........................................................pg.46
           3.1. Prezentarea cazului
I...................................................pg.47
           3.2. Prezentarea cazului
II..................................................pg.65
           3.3. Prezentarea cazului
III................................................pg.83
           3.4. Prezentarea cazului
IV................................................pg.101
Concluzii...................................................................
.............................pg.120
Bibliografie................................................................
............................pg.131