ROLUL TERAPEUTIC AL EXERCITIULUI FIZIC LA PERSOANELE VARSTNICE

CUPRINS
Argument....................................................................
......................................3
Introducere.................................................................
......................................6
Partea
I...........................................................................
.................................30
1.  Starea  de  sănătate  fizică  şi  psihică  asociată  cu  un  program  de
   activitate       fizică       pentru       persoane       în       vârstă
   instituţionalizate.................................30
1.1            Exerciţiul            fizic            şi            efectele
lui....................................................................30
1.2                                                              Recuperarea
geriatrică..................................................................
..........32
1.3      Avantajele       activităţii       fizice       la       persoanele
vârstnice..............................34
1.4.          Activitatea           fizică           şi           prevenirea
osteoporozei.........................................37
1.5      Rolul      terapiei      prin      mişcare      în      afecţiunile
vârstnicilor..........................39
1.6. Strategii practice de  motivare  pentru  mişcare  aplicate  persoanelor
    vârstnice
    instituţionalizate......................................................
    ..............49
Partea                                 a                                 II-
a...........................................................................
.........................55
2.                                                               Metodologia
cercetării..................................................................
.............55
2.1                                                              Obiectivele
cercetării..................................................................
.............55
2.2                                                                  Ipoteza
cercetării..................................................................
....................55
2.3                               Metodele                                de
lucru.......................................................................
..............56
2.4          Lotul          de          subiecţi          (grupul          -
ţintă).............................................................56
2.5                         Stabilirea                          variabilelor
cercetării.............................................................57
2.6            Modalitatea            de            desfăşurare            a
cercetării.................................................57
2.7. Teste folosite pentru evaluarea capacităţii de coordonare a  mişcărilor
    la                                                           persoanele
    vârstnice...............................................................
    ............60
Partea                                a                                 III-
a...........................................................................
.......................64
3.         Rezultatele         cercetării          şi          interpretarea
lor................................................64
3.1.  Analiza  rezultatelor  unei  cercetări  cu  privire  la   satisfacerea
    nevoilor      de      mişcare       a       persoanelor       vârstnice
    instituţionalizate.........................64
3.2. Efecte terapeutice  ale  exerciţiului  fizic  la  persoanele  vârstnice
    instituţionalizate......................................................
    ...............................72
Concluzii...................................................................
......................................92
Referinţe bibliografice……………………………………………...............96