TUMORILE CEREBRALE SUPRATENTORIALE DIGNOSTIC CLINICO-PARACLINIC, EVOLUTIE, TRATAMENT

 Cuprins................................................................
........................................ 2
      1.
Introducere.................................................................
............................. 3
      2.
Terminologie................................................................
........................... 4
      3.
Epidemiologie...............................................................
........................... 4
      4.
Etiologie...................................................................
................................ 6
      5.
Patogeneză..................................................................
............................. 9
      6.                      Fiziopatologia                       tumorilor
cerebrale..................................................... 10
      7.                      Morfopatologia                       tumorilor
      cerebrale................................................... 11
      8.    Principalele    caractere    ale    tumorilor     maligne     şi
benigne................... 13
      9.     Tulburări     determinate     de     dezvoltarea      tumorilor
cerbrale............... 16
      10.          Aspecte           clinice           în           tumorile
cerebrale................................................ 25
      11.                                                       Investigaţii
paraclinice.................................................................
...... 35
      12.                       Tratamentul                        tumorilor
cerebrale...................................................... 42
      13.        Clasificarea        histologică         a         tumorilor
cerebrale................................. 54
           PARTEA A DOUA
      1.                                                          Obiectivul
lucrării....................................................................
............. 61
      2.                             Material                             şi
metodă......................................................................
.......... 61
      3.                            Rezultate                             şi
discuţii....................................................................
........... 62
      4.
Concluzii...................................................................
............................. 80
      Bibliografie...........................................................
............................................... 83