Dificultati de diagnostic si tratament in pnemotorax

Cuprins
Introducere                                              pag. 2
Cap. 1 Generalităţi                                      pag. 3
      1. Definiţie. Istoric                              pag. 3
      2. Epidemiologie                                   pag. 5
      3. Fiziologie. Fiziopatologie                           pag. 6
      4. Etiopatogeneză                                       pag. 8
      5. Anatomie patologică                             pag. 13
      6. Clasificare. Forme clinice                           pag. 14
      7. Tablou clinic                                   pag. 17
      8. Diagnostic pozitiv                              pag. 20
      9. Diagnostic diferenţial                               pag. 23
     10. Studii manometrice                        pag. 25
     11. Evoluţie, complicaţii, prognostic               pag. 26
     12. Tratament                                       pag. 27
Cap.2 Partea clinică                                     pag. 31
      2.1 Ipoteză de lucru                               pag. 31
      2.2 Material şi metodă                             pag. 31
      2.3 Rezultate şi discuţii                               pag. 34
      2.4 Concluzii                                      pag. 54
Bibliografie                                                  pag. 56