Directii prioritare in promovarea sanatatii pe principii ecologice

  cuprins
|PARTEA GENERALĂ                                                    |
|1. NOŢIUNI  DE  ECOLOGIE  UMANĂ                                |5  |
|1.1 Definirea ecologiei ca ştiinţă                             |5  |
|1.2 Ecosistemul uman                                           |7  |
|Importanţa ecologiei umane                                     |10 |
|2. principiile  ecologice                                      |13 |
|2.1 Legile ecologice                                           |13 |
|2.2 management ecologic                                        |16 |
|2.3 Importanţa educaţiei ecologice                             |20 |
|3. starea  de  sănătate  şi  ecologia  umană                   |28 |
|3.1 Indicatori ai stării de sănătate                           |28 |
|3.2 Principalii indicatori ecologici                           |34 |
|3.3 Dezechilibre ecologice cu impact asupra stării de sănătate |36 |
|4. principii  generale  de  management  ecologic               |41 |
|4.1 Indicatori de mediu                                        |41 |
|4.2 Principiile dezvoltării durabile                           |44 |
|4.3 Particularităţi ale protecţiei ecosistemelor umane         |50 |
|PARTEA PERSONALĂ                                                   |
|5. STRATEGII  ECOLOGice  şi  STAREA  DE  SĂNĂTATE              |54 |
|5.1 Evaluarea percepţiei impactului ecologic                   |54 |
|5.2 Realizarea studiului de impact                             |55 |
|5.3 Evoluţia indicatorilor stării de sănătate                  |57 |
|6. INDICATORI  AI  CALITĂŢII  VIEŢII                           |72 |
|6.1 Principalii indicatori ai calităţii vieţii                 |72 |
|6.2 Repere analitice asupra calităţii vieţii                   |78 |
|6.3 Model de evaluare a calităţii vieţii                       |86 |
|7. concluzii                                                   |88 |
Bibliografie