Fluconazol. Farmacocinetica, metabolism si interactiuni medicamentoase

CUPRINS
INTRODUCERE 3
1. CANDIDOMICOZE ALE MUCOASELOR   4
2. CANDIDOZE CUTANATE  7
3. CANDIDOMICOZELE MUCO-CUTANATE CRONICE     9
4. CANDIDOMICOZELE VISCERALE ŞI SISTEMICE    10
FLUCONAZOL  11
1. DESCRIERE     11
  1.1. Nomenclatură    11
  1.2.  Formulă  11
  1.3. Masă moleculară 12
  1.4. Istoric şi proprietăţi terapeutice     12
2. METODE DE PREPARARE 14
  2.1. Înlocuirea imidazolului cu triazol     14
  2.2. Adiţionarea unei grupe triazol secundare    17
  2.3. Substituţia diclorofenilului cu difluorofenilul   18
3. PROPRIETĂŢI FIZICE  19
  3.1. Difracţia cu raze x   19
  3.2. Metode termice de analiză  23
  3.3. Caracteristici ale solubilităţii 24
  3.4. Coeficient de partiţie     26
  3.5. Constanta de ionizare 26
  3.6. Spectroscopie   26
4. FORME FARMACEUTICE CU FLUCONAZOL     34
5. METODE DE ANALIZĂ   35
  5.1. Teste oficializate    35
  5.2. Analize elementare    35
  5.3. Metode de analiza spectrofotometrice   35
  5.4. Gaz cromatografia     35
  5.5. Cromatografia cu lichid de înaltă performanţă (HPLC)   36
  5.6. Determinari la nivelul fluidelor corpului si al tesuturilor  37
6. STABILITATEA  38
7. FARMACOCINETICĂ ŞI METABOLISM  38
  7.1. Studii pe animale     38
  7.2. Studii pe voluntari sănătoşi     39
  7.3. Studii pe pacienţi    43
  7.4. Toxicitate      44
  7.5. Proprietăţi farmacodinamice      45
  7.6. Proprietăţi farmacocinetice      45
8. INTERACTIUNI MEDICAMENTOASE    47
CONCLUZII   50
BIBLIOGRAFIE     51